Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Potenciálny prínos využitia eHealth pri liečbe schizofrénie

  V tejto časti

  The Journal of Nervous and Mental Disease

  Perspectives on the Use of eHealth in the management of health in people with schizofrenie
  Treisman et al.
  J Nerv Ment Dis. 2016; 204: 620–629.
  „Táto práca sa venuje využitiu eHealth pri liečbe schizofrénie na základe diskusie panela odborníkov pri okrúhlom stole… Panel odborníkov diskutoval o využití, prínosoch a obmedzeniach eHealth v súvislosti s možnosťou integrovanej starostlivosti a rozšírenia dostupnosti služieb, monitorovania stavu pacienta v reálnom čase, podporou adherencie k liečbe a podnecovaním pacientov k aktívnejšej úlohe pri liečbe svojho ochorenia.“

  Využitie eHealth pri liečbe pacientov so schizofréniou

  V súčasnosti sú primárnymi terapeutickými možnosťami pre ľudí so schizofréniou farmakologická liečba a psychoterapia. Potenciál zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a liečbu ochorenia majú však aj mobilné zariadenia, webové aplikácie a ďalšie digitálne technológie známe ako eHealth (elektronické zdravie).1 Ide o významnú príležitosť, pretože pacienti aj lekári v každodennom živote čím ďalej tým viac používajú digitálne technológie. V štúdii z roku 2016 vybrali Treisman a kol. panel odborníkov zahŕňajúci psychiatrov, inovátorov zdravotníckych technológií, obhajcov duševného zdravia, rodinných opatrovateľov, tvorcov zdravotnej politiky a platcov ako tretie strany, ktorý diskutoval o využití eHealth pri liečbe schizofrénie.1 Medzi diskutovanými témami boli otázky využitia, prínosu a obmedzení eHealth v súvislosti s možnosťou integrovanej starostlivosti a rozšírenia dostupnosti služieb, monitorovania stavu pacienta v reálnom čase, podpory adherencie k liečbe a motivácie pacientov k aktívnejšej úlohe pri liečbe svojho ochorenia.“ Zásadné podnety z tejto diskusie odborníkov uvádzame nižšie.

  Ako by eHealth mohlo zmeniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri schizofrénii?

  Využitie eHealth by mohlo potenciálne zmeniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri schizofrénii nasledovnými spôsobmi:1

  Umožnenie včasného rozpoznania symptómov a intervencie
  Bežným problémom pri schizofrénii je skutočnosť, že mladí ľudia, ktorí vykazujú príznaky, nie sú vyšetrení z dôvodu neoboznámenosti s príznakmi, obáv súvisiacich so stigmatizáciou a obmedzenej dostupnosti služieb.2 eHealth môže pomôcť zvýšiť povedomie o tomto ochorení a zabezpečiť, aby ľudia rozoznávali prodromálne príznaky. Príklady takýchto technológií sú: mobilné aplikácie na zvyšovanie povedomia o ochorení ako napríklad „My Journey“,3, 4 neziskové zdroje pre duševné zdravie „Psyberguide“,5 online a webové nástroje ako „Headspace“, servis pre duševné zdravie dostupný v Austrálii6 a telementálne zdravie.

  Rozšírenie informácií po diagnóze
  V štádiu po diagnóze by pacienti so schizofréniou ocenili dostupnosť eHealth podpory. Pacienti so schizofréniou sa často do podporných systémov nedostanú, pretože žijú v suboptimálnych podmienkach, čo znamená, že sa im zrejme nedostáva adekvátnej liečby a môže dochádzať k relapsom a potrebe hospitalizácie. 7, 8 V takej situácii im, alebo ich opatrovateľom, môže webový sprievodca priniesť informácie o možnostiach liečby a prepojiť ich s odborníkmi na duševné zdravie a liečebným zariadením.1

  Integrácia starostlivosti a rozšírenie dostupnosti služieb
  Ďalšou veľkou výzvou pri schizofrénii, s ktorou by eHealth mohlo pomôcť, je zachovanie kontinuity starostlivosti. Zdravotné informačné technológie (HIT), napr. elektronické zdravotné záznamy (EHR), môžu prispievať k zlepšeniu kvality a nákladovej efektivite služieb v rámci zdravotnej starostlivosti.9 Rozšíriť terapiu mimo podmienok klinickej praxe a zlepšiť dostupnosť starostlivosti môže tiež telementálne zdravie a telepsychiatria, napr. videokonferencia v reálnom čase.10

  Podpora adherencie k farmakoterapii, zapojenie, starostlivosť o seba a rehabilitácia
  Štúdie preukázali, že 50 % pacientov so schizofréniou neužíva svoje lieky tak, ako ich majú predpísané.11 Lekári môžu monitorovať adherenciu k farmakoterapii pomocou elektronických preskripčných systémov a databáz monitorovania liekov.12 U veľmi neochotných pacientov možno použiť tzv. „inteligentné pilulky“ s integrovanou detekčnou technológiou, ktoré zaznamenávajú užívanie liečby.1 U ľudí s poruchou kognitívnych funkcií môže byť problém starostlivosť o seba samého. Mobilné technológie však môžu pomôcť zachytiť zmeny pocitov, myšlienok alebo symptómov.13 Lekári môžu potom tieto dáta použiť na doladenie zásadných terapeutických rozhodnutí. Pokiaľ ide o rehabilitáciu, objavila sa nová technológia „náprava kognitívnych funkcií s podporou počítača“ (computer-assisted cognitive remediation, CACR), ktorej podstatou je hra, ktorá sa používa na zlepšenie neurokognície a zmiernenie negatívnych symptómov.14

  Aké sú problémy pri zavedení eHealth do praxe pri liečbe schizofrénie?

  Zdá sa, že využitie eHealth má potenciál posunúť liečbu schizofrénie vpred. Je však nutný ďalší výskum, ktorý by vyriešil problémy jeho zavedenia do praxe:1

  Typ problémuOpis problémuŠtúdieMožné riešenia/úvahy do budúcnosti
  Problémy pre ľudí so schizofréniouNedôvera k technológiiFreeman, 2008,15 Sendt et al., 201516Nutná je transparentná politika
  Kognitívne ťažkostiYoung a Geyer, 201517Softvér na starostlivosť o seba samého pre smartfóny
  Negatívne symptómyDepp et al., 201019, Foussias et al., 201520Veľký záujem o využitie tejto technológie na monitorovanie symptómov a prepojenie ľudí so schizofréniou so službami
  Nerovnosť v dostupnosti digitálnych technológií a ich cenaSmith, 201222Plány na pokles cien mobilných telefónov a dát (Kurti a Dallery, 2014)23
  Klinické/výskumné problémyMálo dôkazov pre eHealthDonker et al., 201324, Giota a Kleftaras, 20144Nutné ďalšie štúdie
  Absencia prehľadu regulačných úradov o aplikáciáchCenter for Devices and Raduological Health, 2015Poskytnutie dohľadu regulačných úradov nad aplikáciami (vedenie FDA)
  Prístupy a inerciaClarke a Yarborough, 20149Dizajn formatívneho výskumu optimálnych metód na destiláciu dát (Ben-Zeev et al., 2011)18
  Dizajn inovatívneho výskumu na hodnotenie využiteľnosti technologických nástrojov v mieste starostlivosti (Lillie et al., 2011)25
  Systémové problémyInfraštruktúra HIT je pri duševnom zdraví naďalej zláHorvitz-Lennon et al., 200926Použitie zabezpečeného e-mailu a systému na prístup ľudí so schizofréniou na prezeranie a sťahovanie elektronických klinických informácií (Paget et al., 2014)27
  Možné narušenie bezpečnosti a súkromiaDaker-White a Rogers, 2013,28 Kumar a lee, 201229Dohľad nad bezdrôtovými bezpečnostnými opatreniami, napr. kryptografia a overenie používateľa (Giota a Kieftaras, 2014,4 Kumar a Lee, 2012)29

  Literatúra: Upraveno podle Treisman et al. J Nerv Ment Dis. 204, 620–629 (2016) 1

  Literatúra

  1. Treisman et al. J Nerv Ment Dis. 2016;204: 620–629
  2. Gulliver et al. BMC Psychiatry. 2010; 10:113
  3. Amani 2011: www.ehi.co.uk/img/Document_Library0365/My_Journey_Youth_Mental_Health_App_-_Sarah_Armani.pdf
  4. Giota and Kleftaras. E-Health Telecommunication Systems and Networks. 2014; 3:19–23
  5. http://psyberguide.org/
  6. https://headspace.org.au/
  7. Feldman et al. Popul Health Manag. 2014; 17:190–196
  8. Kasckow et al. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2014; 8:21–27A
  9. Clarke and Yarborough. Gen Hosp Psychiatry. 2014; 35:339–344
  10. Hilty et al. Telemed J E Health. 2013; 19:444–454
  11. Velligan and Kamil. Ther Deliv. 2014; 5:611–613
  12. Morris et al., 2012: www.healthit.gov/sites/default/files/pdmp_support_final.pdf
  13. Palmier-Claus et al. BMC Psychiatry. 2012; 12:172
  14. Reddy et al. Curr Treat Options Psych. 2014; 121–133
  15. Freeman et al. Schizophr Bull. 2008; 34:605–610
  16. Sendt et al. Psychiatry Res. 2015; 225:14–30
  17. Young and Geyer. J Psychopharmacol. 2015; 29:178–196
  18. Ben-Zeeb et al. Psychiatr Rehabil J. 2013; 36:289–296
  19. Depp et al. NervMentDis. 2010; 198:715–721
  20. Foussias et al. J Psychopharmacol. 2015; 29:116–126
  21. Ben-Zeev et al. Adm Policy Ment Health. 2013; 40:340–343
  22. Smith, 2012: http://www.pewinternet.org/2012/03/01/nearly-half-ofamerican-adults-are-smartphone-owners
  23. Kurty and Dallery. Rev Mex Anal Conducta. 2014; 40:106–126
  24. Donker et al. J Med Internet Res. 2013; 15:e247
  25. Lillie et al. Per Med. 2011; 8:161–173
  26. Horvitz-Lennon, et al. Health Aff (Milwood). 2009; 28:701–712
  27. Paget et al. National Committee for Quality Assurance. 2014: www.ncqa.org/HEDISQualityMeasurement/Research/BuildingaStrategytoLeverageHealthInformationTechnology.aspx
  28. Daker-White and Rogers. BMC Psychiatry. 2013; 13:279
  29. Kumar and Lee. Sensors (Basel). 2012; 12:55–91

  Rozhovor s prof. Llorca

  Prof. Llorca hovorí o fungovaní a inovatívnych prístupoch k liečbe schizofrénie.

   Rozhovor s prof. Pallanti

   Prof. Pallanti hovorí o nových trendoch a cieľoch psychiatrickej liečby.

   Celý videozáznam si môžete pozrieť tu

    Rozhovor s prof. Stahl

    Prof. Stahl vysvetľuje rolu dopamínových D3 receptorov pri kognitívnych a negatívnych symptómoch schizofrénie.

    Celý videozáznam si môžete pozrieť tu

     Login to Unlock

     SCHIZOFRÉNIA – VŠETKO V GÉNOCH?SCHIZOFRÉNIA – VŠETKO V GÉNOCH?

     Jedným z mýtov, ktoré obklopujú schizofréniu, je, že je z veľkej časti považovaná za geneticky dané ochorenie. V priebehu rokov bolo sponzorovaných niekoľko genJedným z mýtov, ktoré obklopujú schizofréniu, je, že je z veľkej časti považovaná za geneticky dané ochorenie. V priebehu rokov bolo sponzorovaných niekoľko gen

     viac…
     Login to Unlock

     AKO LIEK REAGILA PÔSOBÍ?AKO NÁŠ LIEK PÔSOBÍ?

     (COD: 300020/R06. Predložené agentúre AIFA 16/04/2020) Kariprazín má vysokú afinitu k dopamínovým D3 a D2 receptorom a tiež k sérotonínovým 5 HT2B a 5 HT1A receViac informácií o mechanizme účinku

     viac…
     Showing 0 result(s).
     Please log in to see 0 more result(s).