Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Zahájenie liečby liekom REAGILA

  • Liek REAGILA je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých pacientov1
  • Schválené dávkovacie rozmedzie lieku REAGILA na liečbu schizofrénie u dospelých pacientov je 1,5 – 6 mg/deň1
  • Úvodná dávka lieku REAGILA je 1,5 mg raz denne1
  • Liek REAGILA sa podáva perorálne raz denne s jedlom alebo bez jedla1

V tejto časti

Skôr ako začnete liečbu liekom REAGILA

Liek Reagila je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých pacientov.1

Pacienti s rôznymi symptómami a v rôznych štádiách ochorenia majú odlišné potreby. To znamená, že dávky lieku Reagila, stratégia zmeny liečby aj sprievodná medikácia sa môžu líšiť podľa stavu daného pacienta. Preto pri začatí liečebného plánu s liekom Reagila môže byť užitočné vykonať komplexné zhodnotenie aktuálneho stavu pacienta a aktuálnej medikácie.


Schválené dávky lieku REAGILA pri schizofrénii

Podľa účinnosti a znášanlivosti v klinických štúdiách je schváleným dávkovacím rozmedzím lieku REAGILA pri liečbe schizofrénie u dospelých pacientov 1,5 – 6 mg/deň1. Liek REAGILA sa dodáva v 4 rôznych dávkových silách (1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg a 6 mg), pričom všetky tieto dávky sú účinné pri liečbe schizofrénie.1

Reagila dose strengths 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg/d.Reagila dose strengths 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg/d.

Jednotlivé dávky lieku Reagila 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg/deň.


Ako začať liečbu liekom REAGILA pri schizofrénii?

Odporúčaná úvodná dávka lieku REAGILA je 1,5 mg raz denne.1 Potom možno v prípade potreby dávku pomaly zvyšovať v postupných krokoch o 1,5 mg na maximálnu dávku 6 mg/deň.1.

Zvyšování dávky přípravku ReagilaReagila dose increase

Zvyšovanie dávky lieku Reagila


Spôsob podania

Liek REAGILA je určený na perorálne podanie a užíva sa raz denne s jedlom alebo bez jedla.1
Liek REAGILA je potrebné užívať každý deň v tom istom čase – čas podania však nie je obmedzený na podanie ráno alebo večer.1 Pacienti užívajú liek REAGILA, kedy je to pre nich najpohodlnejšie, mali by však vedieť, že má skôr aktivačné vlastnosti než sedatívne,2 čo je potrebné zvážiť pri výberu času užívania.

Kdy užívat přípravek ReagilaKdy užívat přípravek Reagila

Kedy užívať liek Reagila


Zabudnutá tableta alebo vynechaná dávka

Liek REAGILA má 2 aktívne metabolity, desmetyl kariprazín (DCAR) a didesmetyl kariprazín (DDCAR). Celkový kariprazín (materské liečivo aj DCAR a DDCAR) dosahuje ustálený stav za 3 až 4 týždne, pričom 90 % ustáleného stavu sa podarí dosiahnuť počas 1 týždňa pri kariprazíne a DCAR a počas 4 týždňov pri DDCAR.1

Průměrná plazmatická koncentrace aktivních metabolitů přípravku Reagila během 12týdenní fáze léčby a 12týdenní fáze následného sledování Průměrná plazmatická koncentrace aktivních metabolitů přípravku Reagila během 12týdenní fáze léčby a 12týdenní fáze následného sledování

Literatúra: Upraveno podle Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizofrenie (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016)3

U pacientov liečených liekom REAGILA je dôležitejší účinný polčas než terminálny polčas.
Účinný (funkčný) polčas je ~2 dni pri kariprazíne a DCAR, 8 dní pri DDCAR a ~1 týždeň pri celkovom kariprazíne. Plazmatická koncentrácia celkového kariprazínu po vysadení alebo vynechaní dávok pomaly klesá a o 50 % klesne po ~1 týždni a o > 90 % po 3 týždňoch.1

Preto ak je pri liečbe liekom Reagila dosiahnutý ustálený stav, neočakáva sa, že vynechanie dávky bude mať vplyv na výskyt symptómov. Pacienti nemusia namiesto vynechanej dávky následne užiť dvojitú dávku.1

Literatúra

  1. Reagila SmPC.
  2. Citrome, L. Activating and sedating adverse effects of second-generation antipsychotics in the treatment of schizofrenie and major depressive disorder: Absolute risk increase and number needed to harm. J. Clin. Psychopharmacol. 37, 138–147 (2017).
  3. Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizofrenie (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016).
Login to Unlock

SCHÉMA PRECHODU NA LIEK REAGILASCHÉMA PRECHODU NA KARIPRAZÍN

Konečným cieľom liečby schizofrénie je zotavenie, ktoré predstavuje remisiu symptómov, príslušnú starostlKonečným cieľom liečby schizofrénie je zotavenie, ktoré predstavuje remisiu symptómov, príslušnú starostlivosť o seba samého, lepšie spoločenské aj pracovné/štu

viac…
Login to Unlock

UDRŽIAVACIE DÁVKY LIEKU REAGILAUDRŽIAVACIE DÁVKY KARIPRAZÍNU

Na základe účinnosti a znášanlivosti v klinických štúdiách je schváleným dávkovacím rozmedzím lieku REAGINa základe účinnosti a znášanlivosti v klinických štúdiách je schváleným dávkovacím rozmedzím lieku REAGILA pri liečbe schizofrénie u dospelých pacientov 1,5 –

viac…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).