Zdravotníci

Verejnosť

Hlavné hodnotiace škály schizofrénie

Hodnotiace škály pomáhajú pri monitorovaní závažnosti symptómov schizofrénie. Až do 80. rokov 20. storočia sa vedci zameriavali len na pozitívne symptómy, ale neskôr sa ich pozornosť presunula od pozitívnych aj k negatívnym symptómom.1

Kedy a ako ich používať

library-education

Kauzálna súvislosť medzi kognitívnym deficitom a rizikom schizofrénie

Súvislosť medzi kognitívnym deficitom a vrodeným rizikom schizofrénie bola spoľahlivo doložená. Štúdie ale len výnimočne preukázali smer kauzality.


Odvrátenie poruchy pamäti pri schizofrénii

Schizofrénia je neuropsychiatrická porucha, ktorá zahŕňa rôzne symptómy rozdelené na pozitívne, negatívne a kognitívne. Pokles kognitívnych funkcií je základnou charakteristikou poruchy a môže zahŕňať náročné spracovávanie informácií alebo rozhodovania, poruchu sústredenia a zhoršenie krátkodobej „pracovnej“ pamäti.1


Vírus Epsteina-Barrovej a schizofrénia

Vírus Epsteina-Barrovej (EBV) je ľudský herpesvírus s vysokou prevalenciou, ktorý je schopný infikovať centrálny nervový systém.2

Neuron cells sending electrical chemical signalsNeuron cells sending electrical chemical signals

Literatúra

 1. Hashimoto K. Recent Advances in the Early Intervention in Schizophrenia: Future Direction from Preclinical Findings. Curr Psychiatry Rep. 2019. doi:10.1007/s11920-019-1063-7
 2. CDC EBV website: https://www.cdc.gov/epstein-barr/about-ebv.html

Rozhovor s prof. Stahlem

Prof. Stahl vysvetľuje úlohu dopamínových D3 receptorov v rozvoji kognitívnych a negatívnych symptómov schizofrénie.

Celý rozhovor si môžete vypočuť tu

Literatúra Názov

  Login to Unlock

  ZMENA ANTIPSYCHOTÍK – PREČO, KEDY A…ZMENA ANTIPSYCHOTÍK – PREČO, KEDY A…

  Antipsychotiká boli do praxe zavedené v 50. rokoch 20. storočia s cieľom znížiť počet alebo zmierniť priebeh psychotických epizód prejavujúcich sa ako zrakové aAntipsychotiká boli do praxe zavedené v 50. rokoch 20. storočia s cieľom znížiť počet alebo zmierniť priebeh psychotických epizód prejavujúcich sa ako zrakové a

  viac…
  Login to Unlock

  ČO JE PROBLÉM PSEUDOŠPECIFICKOSTI?ČO JE PROBLÉM PSEUDOŠPECIFICKOSTI?

  Aj keď je kariprazín prvým a jediným antipsychotikom, ktoré preukázalo účinnosť oproti iným antipsychotikAj keď je kariprazín prvým a jediným antipsychotikom, ktoré preukázalo účinnosť oproti iným antipsychotikám vo veľkej štúdii špeciálne zameranej na hodnotenie p

  viac…

  Kontakt pre odborné informácie

  Ak máte nejaké otázky k lieku REGILA, môžete sa obrátiť na náš tím pre odborné informácie

  ZOSTAŇME V KONTAKTE
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).