Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Ako fungujú antipsychotiká?

Všetky antipsychotiká sa môžu viazať na dopamínové D2 receptory. Niektoré z týchto látok ale vykazujú aj afinitu k dopamínovým D1 a D3 receptorom.

Účinnosť na rôzne dopamínové receptory

Mechanizmus účinku lieku REAGILA

Mechanizmus účinku všetkých antipsychotík vrátane kariprazínu nie je úplne objasnený.1
Ale vďaka receptorovému profilu kariprazínu a množstvu štúdií zahŕňajúcich predklinické štúdie
in vivo a štúdie na ľuďoch s využitím PET existuje dostatok dôkazov ozrejmujúcich kľúčové faktory, ktoré sa podieľajú na mechanizme jeho účinku.

Ako kariprazín pôsobí?

Literatúra

  1. Upraveno podle Kiss, B. et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D3 receptor-preferring, D3/D2 dopamine receptor antagonist-partial agonist antipsychotic candidate: In vitro and neurochemical profile. J. Pharmacol. Exp. Ther. 333, 328–340 (2010).
Receptorový profil kariprazinu
Receptorový profil kariprazinuLiek REAGILA u pacientov s akútnou exacerbáciou schizofrénie

Výhody liečby kariprazínom zahŕňajú jeho široké spektrum krátkodobej aj dlhodobej účinnosti, účinnosti na negatívne symptómy, jeho dobrý kardiometabolický profil, nízku incidenciu nárastu telesnej hmotnosti a sedácie a pohodlné dávkovanie raz denne s jedlom či bez jedla.

Krátkodobá účinnosť

Literatúra

  1. Upraveno podle Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizofrenie: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
Study 2: Change in PANSS Total Score by Week
Study 2: Change in PANSS Total Score by WeekLiek REAGILA pri dlhodobej liečbe schizofrénie

Dlhodobá liečba kariprazínom bola hodnotená v jednej klinickej štúdii prevencie relapsov u pacientov so schizofréniou.

Dlhodobá účinnosť kariprazínu

Literatúra

  1. Upraveno podle Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizofrenie: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).Liek REAGILA pôsobí proti negatívnym symptómom schizofrénie

Negatívne symptómy schizofrénie sa môžu objaviť ako primárne príznaky, ktoré sú súčasťou základnej patofyziológie schizofrénie, alebo ako sekundárne príznaky, ktoré sú spojené s inými faktormi, napr. pozitívnymi symptómami, afektívnymi symptómami alebo s vedľajšími účinkami medikácie, prípadne sú nimi spôsobené.

Účinnosť lieku REAGILA na negatívne symptómy

Literatúra

  1. Upraveno podle Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
PANSS-FSNS Change From Baseline
PANSS-FSNS Change From BaselineÚprava každodenného fungovania s liekom REAGILA

Aby bola u pacientov so schizofréniou zmena považovaná za klinicky relevantnú, musí byť úprava negatívnych symptómov sprevádzaná zlepšením fungovania pacienta.

Škála PSP

Literatúra

  1. Upraveno podle Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
Change from Baseline in PSP Total Score
Change from Baseline in PSP Total ScoreNeuropsychiatric Disease and Treatment

Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizofrenie: indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation.
Correll, CU., et al.
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2019; 15, pp.2537–2550
„Táto štúdia odhalila, že po vysadení liečby kariprazínom dochádza k relapsu schizofrénie neskôr ako po vysadení liečby inými perorálnymi antipsychotikami (podľa údajov v jednotlivých štúdiách).“
Login to Unlock

BEZPEČNOSŤ A ZNÁŠANLIVOSŤ LIEKU REA…BEZPEČNOSŤ A ZNÁŠANLIVOSŤ

Bezpečnosť a znášanlivosť kariprazínu bola hodnotená vo všetkých klinických štúdiách s kariprazínom z vývojového programu: v krátkodobej výskumnej štúdii fázy 2Viac informácií o profile bezpečnosti a znášanlivosti nášho lieku

viac…
Login to Unlock

LIEK REAGILA A METABOLICKÉ PARAMETR…KARIPRAZÍN A METABOLICKÉ PARAMETRE

Pacienti so schizofréniou majú častejšie ako zvyšok populácie nadváhu alebo obezitu. Navyše u mnohých pacientoch so schizofréniou dochádza po začatí liečby antiPacienti so schizofréniou majú častejšie ako zvyšok populácie nadváhu alebo obezitu. Navyše u mnohých pacientoch so schizofréniou dochádza po začatí liečby anti

viac…

Kontakt pre odborné informácie

Ak máte nejaké otázky k lieku REGILA, môžete sa obrátiť na náš tím pre odborné informácie

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Odoberajte novinky Reagila

Prihlásiť sa k odberu
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).