videoarchiv

Videoarchív

Jesenné psychofarmakologické sympózium 2023

Kariprazín v kombinovanej liečbe schizofrénie
Autor: MUDr. Peter Gášpár, MPH

IX. konferencia o biologickej psychiatrii

Kariprazín v liečbe včasných i neskorých štádií schizofrénie
Autor: MUDr. Adam Nemček, PhD.

XVII. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou.

Prečo využívať parciálne agonisty v liečbe schizofrénie?

Moderovaná diskusia:
doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.,
MUDr. Zuzana Repková,
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.

XV. Slovenský psychiatrický zjazd: MUDr. Zuzana Vančová, PhD. Schizofrénia: na srdci záleží

Andrea De Bartolomeis MD PhD: The role of partial agonist in schizophrenia treatment: managing the clinical aspect.

33. ECNP Congress Virtual

Prof. W. Wolfgang Fleischhacker MD: Cariprazine efficacy and safety in schizophrenia

33. ECNP Congress Virtual