Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Symptómy schizofrénie

Aj keď sa kombinácia a výskyt symptómov u jednotlivých pacientov so schizofréniou značne líšia a v priebehu času sa menia, rozlišujeme tri hlavné skupiny symptómov: pozitívne, negatívne a kognitívne1

O symptómoch schizofrénie

Schiz_hero

Literatúra

 1. Tamminga, C. A. Schizophrenia. Merck Manual Professional Version (2018). Available at: https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/schizofrenie-and-related-disorders/schizofrenie#v39692526.

Negatívne symptómy: špecifiká

Negatívne symptómy, ktoré patria medzi hlavné skupiny príznakov pri schizofrénii, sú opisované ako zníženie alebo absencia prirodzeného správania a fungovania v závislosti od motivácie a záujmu alebo vyjadrenia emócií. Podľa primárnej príčiny ich delíme na primárne a sekundárne a podľa ich dominancie a stability na prominentné, predominantné a perzistentné.  

Dimenzie negatívnych symptómov
PrimárnePríčina: schizofrénia, hlavný symptóm
SekundárnePríčina: iné symptómy schizofrénie, depresia, prostredie, nežiaduci účinok liekov
ProminentnéIntenzita: viac negatívnych príznakov než pozitívnych
PredominantnéIntenzita: vysoká miera negatívnych symptómov, menej pozitívnych symptómov
PerzistentnéFaktor času: prítomné dlhšie ako 6 mesiacov – 1 rok

Literatúra

 1. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 2. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 3. Hasan, A. et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizofrenie and the management of treatment resistance. World J. Biol. Psychiatry 13, 318–378 (2012).
 4. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizofrenie – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 5. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizofrenie. (2012).

Problematika diagnostiky negatívnych symptómov

Odlíšenie primárnych a sekundárnych negatívnych symptómov je jedným z dôležitých cieľov pri liečbe schizofrénie kvôli ich rozdielnym klinickým dôsledkom.

Terapeutické rozvahy u negativních symptomů schizofrenieTerapeutické rozvahy u negativních symptomů schizofrenie

Literatúra

 1. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizofrenie. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 2. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 3. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 4. Kirschner M. Schizophr Res. 2017;186:29-38.;
 5. Carpenter WT.  Schizophrenia Bulletin 1985; 11:440-452;
 6. WFBSP. The World Journal of Biological Psychiatry 2012; 13: 318–378
 7. Fervaha et al, Eur Psychiatry. 2014 Sep;29(7):449-55
 8. Bucci et al, Curr Opin Psychiatry. 2017 May;30(3):201-208

Výber hodnotiacej škály schizofrénie

Pri monitorovaní závažnosti symptómov schizofrénie sa používajú hodnotiace škály. Až do 80. rokov 20. storočia sa vedci pri hodnotení zameriavali len na pozitívne symptómy, ale neskôr sa ich pozornosť presunula od pozitívnych aj k negatívnym symptómom.1

Chronologické škályChronologické škály

Literatúra

 1. Overall and Gorham. Psychological Reports. 1962;10:799-812
 2. Andreasen, University of Iowa, 1984
 3. Andreasen, University of Iowa, 1984
 4. Stanley et al. Schizophrenia Bulletin. 1987; 13(2):261–276
 5. Hopkins et al. Schizophrenia Bulletin. 2018; 44(3): 593–602
 6. Axelrod et al. Journal of Psychiatric Research. 1993; 27(3):253-258
 7. Morosini et al. Acta Psychiatr Scand. 2000;101(4):323-329
 8. Menezes et al. J Bras Psiquiatr. 2012;61(3):176-80
 9. Haro et al. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2003;(416):16-23
 10. Kring et al. Am J Psychiatry. 2013;170:165–172
 11. Llerena et al. Compr Psychiatry. 2013;54(5): 568–574

Záťaž spôsobená schizofréniou

Aj keď ide o ochorenie s relatívne nízkou prevalenciou, schizofrénia patrí medzi prvých 25 príčin pracovnej neschopnosti.1 Vytvára záťaž pre samotných pacientov aj pre ich príbuzných/opatrovateľov, preto by sme sa mali snažiť o čo najlepšie vedenú individualizovanú liečbu a podporu (rodinnú, spoločenskú, pracovnú, terapeutickú).

Zátěž daná schizofreniíZátěž daná schizofrenií

Literatúra

 1. Millier, A. et al. Humanistic burden in schizofrenie: A literature review. J. Psychiatr. Res. 54, 85–93 (2014).
 2. The National Alliance on Mental Illness. Schizophrenia: Public Attitudes, Personal Needs Views from People Living with Schizophrenia, Caregivers, and the General Public. (2008).
 3. Chong, H. Y. et al. Global economic burden of schizofrenie: A systematic review. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 12, 357–373 (2016).
 4. Whiteford HA. Et al. Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2013;9;382(9904):1575-86
Login to Unlock

NOVINKY V LIEČBE SCHIZOFRÉNIENOVINKY V LIEČBE SCHIZOFRÉNIE

Ciele liečby schizofrénie sa líšia podľa fázy ochorenia. Včasná intervencia je u pacientov so schizofréniou kľúčom k priaznivejšej prognóze, pretože dĺžka trvanCiele liečby schizofrénie sa líšia podľa fázy ochorenia. Včasná intervencia je u pacientov so schizofréniou kľúčom k priaznivejšej prognóze, pretože dĺžka trvan

viac…
Login to Unlock

LIEČBA NEGATÍVNYCH SYMPTÓMOVLIEČBA NEGATÍVNYCH SYMPTÓMOV

Pochopenie vzťahu medzi symptómom zo špecifickej domény schizofrénie a klinickým výsledkom je dôležité, pPochopenie vzťahu medzi symptómom zo špecifickej domény schizofrénie a klinickým výsledkom je dôležité, pretože intervencie, ktoré sú zamerané len na psychotick

viac…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).