Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Predpisovanie lieku REAGILA

Liek REAGILA je k dispozícii v kapsulách so 4 rôznymi dávkami (1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg a 6 mg) a všetky dávky sú účinné pri liečbe schizofrénie.

Dávkovanie lieku REAGILA

Prechod na liek REAGILA

Konečným cieľom liečby schizofrénie je zotavenie, ktoré zahŕňa remisiu symptómov spolu s adekvátnou starostlivosťou o seba samého, zlepšením sociálneho aj pracovného fungovania, ďalej zachovanie terapeutických účinkov a prevencie relapsu.1

()

Literatúra

  1. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
  2. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizofrenie: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
  3. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
  4. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
  5. Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. (Cambridge University Press, 2017).

Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide, 6th edition
Dr. Stephen Stahl
„Prechod z perorálnych antipsychotík na kariprazín: podľa klinických skúseností je potrebné azenapín, kvetiapín a olanzapín vysadzovať pomaly v priebehu 3 – 4 týždňov, aby si pacienti mohli znovu zvyknúť na odstránenie blokády cholinergných, histaminergných a alfa 1 receptorov. Klozapín je potrebné vždy vysadzovať pomaly počas 4 alebo viacerých týždňov.“
Login to Unlock

ÚVODNÁ DÁVKA LIEKU REAGILAÚVODNÁ DÁVKA NÁŠHO LIEKU

Liek REAGILA je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých pacientov. Indikácia zahŕňa všetky typy symZistite viac o úvodných dávkach od prvej epizódy do relapsu

viac…
Login to Unlock

REAGILA A INTERAKCIE S INÝMI LIEKMIKARIPRAZÍN A INTERAKCIE S LIEKMI

Kariprazín sa metabolizuje na 2 farmakologicky aktívne časti: desmetyl kariprazín (DCAR) a didesmetyl karKariprazín sa metabolizuje na 2 farmakologicky aktívne časti: desmetyl kariprazín (DCAR) a didesmetyl kariprazín (DDCAR). Tento metabolizmus sprostredkovávajú e

viac…

Kontakt pre odborné informácie

Ak máte nejaké otázky k lieku REGILA, môžete sa obrátiť na náš tím pre odborné informácie

ZOSTAŇME V KONTAKTE
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).