Zdravotníci

Verejnosť

Vírus Epstein-Barrové a schizofrénia

  V tejto časti

  Schizophrenia Bulletin

  Schizophrenia is associated with an aberrant immune response to Epstein–Barr Virus
  Dickerson et al.
  Schizophrenia Bulletin 2019; vol. 45 no. 5 pp. 1112–1119, doi:10.1093/schbul/sby164
  „Jedinci so schizofréniou majú zvýšené hladiny protilátok proti niektorým, nie však všetkým proteínom EBV, čo naznačuje aberantnú reakciu na infekciu EBV. Táto aberantná odpoveď môže prispieť k imunopatológii schizofrénie a súvisiacich porúch.“

  Čo je príčinou: dedičnosť alebo prostredie?

  Schizofrénia je závažná neuropsychiatrická porucha neznámej príčiny.

  Ako faktory zvyšujúce riziko ochorenia boli identifikované genetické faktory aj faktory prostredia. Medzi faktory životného prostredia spojené so zvýšeným rizikom schizofrénie patria: 

  Narodenie v zime a na jar

  Narodenie v meste

  Preeklampsia matky

  Perinatállne a postnatálne infekcie1,2,3,4,

  Potenciálnu rolu infekcií v patofyziológii schizofrénie podporuje vzťah medzi rizikom vzniku schizofrénie a génmi, ktoré kontrolujú obranyschopnosť tela a imunitnú odpoveď na infekčný agens.5, 6


  Vírus Epstein-Barrové

  The Epstein-Barr virusThe Epstein-Barr virus

  3D model vírusu Epstein-Barrové

  Vírus Epsteina-Barrovej (EBV) je značne rozšírený ľudský herpetický vírus schopný infikovať centrálny nervový systém.7 EBV je veľmi rozšírený, udáva sa, že postihuje viac než 90 % jedincov na celom svete.8 Infekcia EBV je spájaná s množstvom autoimunitných porúch vrátane roztrúsenej sklerózy.9


  Výskum väzieb medzi EBV a schizofréniou

  Cieľom amerických vedcov bolo preskúmať rolu vírusu Epsteina-Barrovej v etiológii schizofrénie metódou imunoanalýzy na pevnej fáze.10 Tento test umožňuje merať protilátky proti viriónom a definovaným proteínom EBV. Štúdia porovnávala 432 jedincov so schizofréniou a 311 jedincov bez anamnézy psychiatrického ochorenia.

  S použitím genómového sekvenovania boli testované špecifické proteíny EBV a následne bolo vypočítané polygénne riziko schizofrénie. Hladiny protilátok medzi skupinami boli porovnané pomocou viacrozmerných analýz zahŕňajúcich klinické, genetické a demografické merania.


  Nový rizikový faktor pre vznik schizofrénie?

  Vedci zistili, že v porovnaní s kontrolnou populáciou má populácia so schizofréniou:

  1. Zvýšené hladiny protilátok proti EBV.
  2. Zvýšenú reaktivitu voči EBV kapsidovým protilátkam a proteínom (nie však voči jadrovému antigénu-1 EBV alebo iným ľudským herpetickým vírusom).

  Genetické analýzy preukázali aditívny účinok zvýšených hladín protilátok proti vírusom EBV a genetickej vnímavosti na schizofréniu. Zistilo sa, že jedinci so zvýšenými hladinami oboch typov markerov majú viac než 8,5-násobne vyššiu šancu, že ochorejú na schizofréniu.

  Vedci dospeli k záveru, že jedinci so schizofréniou majú zvýšené hladiny protilátok proti niektorým, nie proti všetkým, proteínom EBV, čo poukazuje na neobvyklú alebo aberantnú odpoveď organizmu na infekciu EBV. Táto neobvyklá odpoveď môže prispieť k imunitným mechanizmom, ktoré súvisia so vznikom schizofrénie. Možné mechanizmy vysvetľujúce abnormálne hladiny protilátok proti proteínom EBV a špecifickým proteínom EBV zahŕňajú teóriu vírusu a odpovede jedinca. Ak ide o vírus, odchýlka v reakcii na infekciu by mohla súvisieť s načasovaním primárnej expozície EBV, genomickým zložením a patogenitou infikujúceho EBV a možnou opätovnou expozíciou rôznym kmeňom EBV. Zmenená imunitná odpoveď na infekciu EBV by mohla byť tiež ovplyvnená faktormi jedinca, ako sú genetika alebo vplyvy prostredia10.


  Teória súvislosti medzi EBV a schizofréniou

  Dosah na nervový systém, prostredníctvom ktorého by zvýšené hladiny protilátok proti EBV mohli byť spojené so vznikom schizofrénie, nie je úplne známy. Jednou z možností je, že vznik psychiatrických príznakov súvisí so zápalovými procesmi v mozgu a so zmenami v interakciách neurotransmiterových receptorov, ktoré sa našli pri viacerých autoimunitných poruchách ovplyvňujúcich mozog.11 Autoimunitné protilátky proti glutamátovým receptorom boli už predtým zistené u pacientov s neurologickými alebo autoimunitnými chorobami. Patria medzi ne anti-NMDA-NR2 protilátky, u ktorých sa ukázalo, že sú škodlivé pre centrálny nervový systém. Anti-NMDA-NR2A/B protilátky sú tiež prítomné v populáciách pacientov so schizofréniou. Tieto konkrétne protilátky sú považované za vysoko patogénne, usmrcujú neuróny aktiváciou NMDA receptorov a indukujú „excitotoxicitu“ (poškodenie mozgu a vyvolanie behaviorálnych kognitívnych porúch na zvieracích modeloch).11

  Neuron cells sending electrical chemical signalsNeuron cells sending electrical chemical signals

  3D obrázok neurónov vysielajúcich elektrochemické signály


  Možné dôsledky na liečbu schizofrénie?

  Existuje mnoho terapeutických intervencií na moduláciu infekcie EBV vrátane antivírusových liekov a liekov, ktoré ovplyvňujú imunitnú odpoveď.12 Zvýšenie povedomia o úlohe infekcie EBV môže viesť k novým metódam prevencie a liečby schizofrénie.

  Literatúra

  1. Ursini G, Punzi G, Chen Q, et al. Convergence of placenta biology and genetic risk for schizofrenie. Nat Med. 2018;24:792–801.
  2. Paksarian D, Trabjerg BB, Merikangas KR, et al. The role of genetic liability in the association of urbanicity at birth and during upbringing with schizofrenie in Denmark. Psychol Med. 2018;48:305–314
  3. Radua J, Ramella-Cravaro V, Ioannidis JPA, et al. What causes psychosis? An umbrella review of risk and protective factors. World Psychiatry. 2018;17:49–66.
  4. Yolken R, Torrey EF, Dickerson F. Evidence of increased exposure to Toxoplasma gondii in individuals with recent onset psychosis but not with established schizofrenie. PLoS Negl Trop Dis. 2017;11:e0006040.
  5. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics C. Biological insights from 108 schizofrenie-associated genetic loci. Nature. 2014;511:421–427.
  6. van Os J, Rutten BP, Myin-Germeys I, et al. Identifying gene environment interactions in schizofrenie: contemporary challenges for integrated, large-scale investigations. Schizophr Bull. 2014;40:729–736
  7. CDC EBV website: https://www.cdc.gov/epstein-barr/about-ebv.html
  8. Smatti et al., Epstein–Barr Virus Epidemiology, Serology, and Genetic Variability of LMP-1 Oncogene Among Healthy Population: An Update. Front Oncol. 2018; 8: 211.
  9. Hassani A, Corboy JR, Al-Salam S, Khan G. Epstein-Barr virus is present in the brain of most cases of multiple sclerosis and may engage more than just B cells. PLoS One. 2018;13:e0192109
  10. Dickerson et al., Schizophrenia is Associated With an Aberrant Immune Response to Epstein–Barr Virus Schizophrenia Bulletin vol. 45 no. 5 pp. 1112–1119, 2019 doi:10.1093/schbul/sby164
  11. Levite M. Glutamate receptor antibodies in neurological diseases: anti-AMPA-GluR3 antibodies, anti-NMDA-NR1 antibodies, anti-NMDA-NR2A/B antibodies, anti-mGluR1 antibodies or antimGluR5 antibodies are present in subpopulations of patients with either: epilepsy, encephalitis, cerebellar ataxia, systemic lupus erythematosus (SLE) and neuropsychiatric SLE, Sjogren’s syndrome, schizofrenie, mania or stroke. These autoimmune anti-glutamate receptor antibodies can bind neurons in few brain regions, activate glutamate receptors, decrease glutamate receptor’s expression, impair glutamate-induced signaling and function, activate blood brain barrier endothelial cells, kill neurons, damage the brain, induce behavioral/ psychiatric/cognitive abnormalities and ataxia in animal models, and can be removed or silenced in some patients by immunotherapy. J Neural Transm (Vienna). 2014;121:1029–1075.
  12. Bayraktar UD, Diaz LA, Ashlock B, et al. Zidovudine-based lytic-inducing chemotherapy for Epstein-Barr virus-related lymphomas. Leuk Lymphoma. 2014;55:786–794.
  Login to Unlock

  ÚSKALIA DIAGNOSTIKYÚSKALIA DIAGNOSTIKY

  Vzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konšteláciiVzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konštelácii

  viac…
  Login to Unlock

  LIEK REAGILA PRI LIEČBE AKÚTNEJ SCH…NÁŠ LIEK PRI LIEČBE AKÚTNEJ SCHIZOF…

  Keď je stanovená diagnóza schizofrénie, musia lekári, pacienti a rodinní príslušníci urobiť dôležité rozhKeď je stanovená diagnóza schizofrénie, musia lekári, pacienti a rodinní príslušníci urobiť dôležité rozhodnutie o terapii. Aj keď si každý intuitívne uvedomuje

  viac…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).