Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

VITAJTE NA STRÁNKE SCHIZOFRENIA.COM

ktorá je významným zdrojom informácií pre zdravotníkov, ktorí liečia pacientov so schizofréniou.

Zistite, čo je NOVÉ

Stanovenie diagnózy schizofrénie

Vzhľadom na to, že neexistuje žiadny krvný test ani zobrazovacie vyšetrenie mozgu, ktoré by potvrdili schizofréniu, pri stanovení diagnózy je nutné venovať veľkú pozornosť skladbe príznakov, ktoré schizofréniu definujú najlepšie.

Ako stanovíte diagnózu?

Literatúra

 1. American Psychiatric Association. DSM-5 Diagnostic Classification in Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013). doi:10.1176/ appi.books.9780890425596.x00 diagnosticclassification
 2. WHO. International statistical classification of diseases and related health problems – 10th revision. World Heal. Organ. (2011).


Aká je súvislosť medzi zápalom a schizofréniou?

mateřská imunitní aktivacemateřská imunitní aktivace

V posledných desaťročiach rastie záujem o včasnú intervenciu a prevenciu schizofrénie, čo je téma, ktorej sa v prehľade publikovanom v časopise Current Psychiatry Reports nedávno venoval Hashimoto.1

Literatúra

 1. Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 2019;21:75

Rozhovor s prof. LLORCA

Najnovšie trendy v liečbe schizofrénie

Prof. Llorca hovorí o fungovaní a inovatívnych prístupoch k liečbe schizofrénie.

Celý rozhovor si môžete vypočuť tu

  Liečba schizofrénie

  Cieľom liečby schizofrénie je znížiť frekvenciu a závažnosť psychotických epizód a zároveň zlepšiť funkčnú kapacitu a kvalitu života ľudí so schizofréniou, čo by malo v konečnom dôsledku viesť k zotaveniu a znovuzačleneniu do bežného života.

  Ciele liečby

  Literatúra

  1. Haller, C. S., Padmanabhan, J. L., Lizano, P., Torous, J. & Keshavan, M. Recent advances in understanding schizofrenie. F1000Prime Rep. 6, 1–11 (2014).
  Časová osa zavádění antipsychotik
  Časová osa zavádění antipsychotik


  Problematika negatívnych symptómov pri schizofrénii

  Negatívne symptómy môžu byť náročne rozpoznateľnou súčasťou schizofrénie. Len zriedka sú dôvodom, prečo pacient vyhľadá pomoc, preto je liečba pacientov s týmito komplikovanými a heterogénnymi symptómami stále náročná.1, 2

  Negatívne symptómy počas celého priebehu ochorenia

  Literatúra

  1. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizofrenie-booklet/index.shtml.
  2. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizofrenie.
  3. Lieberman, J. A. Is schizofrenie a neurodegenerative disorder? A clinical and neurobiological perspective. Biol. Psychiatry 50, 884–897 (2001).
  Negativní symptomy v celém průběhu nemoci
  Negativní symptomy v celém průběhu nemoci

  Login to Unlock

  AKO LIEK REAGILA PÔSOBÍ?AKO NÁŠ LIEK PÔSOBÍ?

  Kariprazín má vysokú afinitu k dopamínovým D3 a D2 receptorom a tiež k sérotonínovým 5 HT2B a 5 HT1A receViac informácií o mechanizme účinku

  viac…
  Login to Unlock

  ANTIPSYCHOTIKÁ, RÔZNE MECHANIZMY ÚČ…ANTIPSYCHOTIKÁ, RÔZNE MECHANIZMY ÚČ…

  Profil klinickej účinnosti typických antipsychotík zrejme závisí od vysokej afinity a plného antagonisticProfil klinickej účinnosti typických antipsychotík zrejme závisí od vysokej afinity a plného antagonistického účinku na dopamínové D2 receptory. Vzhľadom na väz

  viac…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).