Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Prevencia samovrážd

  V tejto časti

  Schizofrénia: Ako možno predísť pokusu o samovraždu? 

  Témou Svetového dňa duševného zdravia v roku 2019 bolo posolstvo: lekári, rodina aj spoločnosť sú tí, ktorí môžu pomôcť zabrániť pokusom o samovraždu.

  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 10. október každého roka dňom duševného zdravia.1 Témou Svetového dňa duševného zdravia v roku 2019 bola prevencia samovrážd.
  Kampaň bola zameraná na zvýšenie povedomia, vymieňanie osobných príbehov a preventívnych prístupov a povzbudenie ľudí.


  Prečo je to dôležité pre ľudí so schizofréniou? 

  Štúdie poukazujú na to, že u ľudí so schizofréniou hrozí vysoké riziko pokusu o samovraždu.
  Za rizikové faktory, ktoré môžu jedinca viesť k myšlienke na samovraždu, sú považované predovšetkým príznaky depresie, aktívne halucinácie a bludy.2 Pritom je dôležité mať na pamäti, že dodržiavanie liečby je ochranným faktorom pred samovraždou.2 Kampane, ako je Svetový deň duševného zdravia (prepojenie na #WorldMentalHealthDay
  https://twitter.com/search?q=%23WorldMentalHealthDay&src=recent_search_click), môžu mať veľký význam, pretože ľuďom so schizofréniou pripomínajú, že so svojím ochorením nie sú sami a s pomocou profesionálov a vďaka účinným liečebným stratégiám môžu zvládať svoje ochorenie a znovu prevziať kontrolu nad svojím životom.


  Ako môžu pomôcť zdravotníci? 

  Lekári by mali byť pripravení pomôcť ľuďom so schizofréniou prekonať problémy, ktorým čelia:

  Klaďte vhodné otázky potvrdzujúce správnosť diagnózy.

  Ponúknite chorému vhodnú liečbu.3

  Navrhnite vhodnú psychologickú podporu.4

  Vytvorte stratégiu na zaistenie dodržiavania liečby.


  Čo môže urobiť rodina a priatelia?

  Rodina a priatelia môžu využiť prístup „WAIT“ (ČAKAJTE)1:

  Dávajte pozor na známky intenzívnej úzkosti a závažné zmeny správania. (z angl. Watch out)

  Pýtajte sa chorého, ako sa cíti. (z angl. Ask)

  Snažte sa osobu upokojiť a zaistite, aby dotyčná osoba získala podporu (z angl. It will pass)

  Hovorte s ostatnými – zdôrazňujte dôležitosť rozprávania (z angl. Talk).


  Ako môže pomôcť spoločnosť? 

  Svetový deň duševného zdravia v roku 2019 nám pripomenul, že spoločnosť môže pomôcť pri prevencii samovrážd prostredníctvom niekoľkých jednoduchých krokov1:

  Ponúknite osobám s vysokým rizikom väčšiu komunitnú podporu.

  Životne dôležité je obmedziť prístup k prostriedkom/spôsobom nutným na vykonanie samovraždy.

  Učte, ako zvládať emócie už v mladom veku alebo pred diagnózou schizofrénie.

  Hovorte otvorene a informujte o všetkom, čo sa vám nezdá byť v poriadku.

  K prevencii samovrážd môžu spoločne prispieť zdravotníci, rodina aj spoločnosť.

  Literatúra

  1. https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/world-mental-health-day [accessed on the 23rd of October 2019]
  2. Hor and Taylor. J Psychopharmacol. 2010 Nov; 24: 81–90
  3. https://www.webmd.com/schizofrenie/qa/what-can-help-with-suicidal-patients-with-schizofrenie [accessed on the 23rd of October 2019]
  4. https://www.nhs.uk/conditions/schizofrenie/treatment/ [accessed on the 23rd of October 2019]
  Login to Unlock

  BEZPEČNOSŤ A ZNÁŠANLIVOSŤ LIEKU REA…BEZPEČNOSŤ A ZNÁŠANLIVOSŤ

  Bezpečnosť a znášanlivosť kariprazínu bola hodnotená vo všetkých klinických štúdiách s kariprazínom z vývojového programu: v krátkodobej výskumnej štúdii fázy 2Viac informácií o profile bezpečnosti a znášanlivosti nášho lieku

  viac…
  Login to Unlock

  DÔSLEDKY SCHIZOFRÉNIEDÔSLEDKY SCHIZOFRÉNIE

  Aj keď je schizofrénia porucha s relatívne nízkou prevalenciou, patrí medzi 25 hlavných príčin pracovnej neschopnosti. Aj pri najlepších postupoch liečby sú výsAj keď je schizofrénia porucha s relatívne nízkou prevalenciou, patrí medzi 25 hlavných príčin pracovnej neschopnosti. Aj pri najlepších postupoch liečby sú výs

  viac…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).