Keď sa vráti radosť z každodenného života „a veci vo vnútri fungujú“

Táto kazuistika od autorov Kurimay a Arányi sa venuje slobodnej mamičke, ktorej život sa zmenil po liečbe kariprazínom na negatívne symptómy schizofrénie.

Opis prípadovej štúdie

Anamnéza pacienta/diagnóza a symptómy

Anamnéza pacienta/diagnóza a symptómy
40-ročná pacientka s diagnózou schizofrénie. Je rozvedená, svoje deti (6 a 9 rokov) vychováva vo vlastnej domácnosti, v spoločnej starostlivosti s bývalým manželom.

Pacientka prvýkrát navštívila súkromnú psychiatrickú kliniku v roku 2017, kde jej odporučili užívať escitalopram. O dva týždne prišla pacientka do ambulancie. Bol zistený psychotický stav a sudca jej nariadil bezodkladnú hospitalizáciu na psychiatrickom oddelení (kvôli správaniu spôsobujúcemu priame ohrozenie a kvôli psychotickému stavu). Mala vizuálne a akustické zážitky, nesúvislé, obsahovo bizarné paranoidné bludy, dysfóriu, dystýmiu, pocity nešťastia a úzkosť. Po príchode bola napätá a povedala, že cítila, že jej „myseľ otvoril guru, ktorého navštívila na Ďalekom východe“. Začala sa farmakoterapia risperidónom a klonazepamom, ktorá sa neskôr kvôli nedostatočnému účinku doplnila o kvetiapín v nízkej dávke. Okrem liečby liekmi sa zúčastňovala podpornej individuálnej psychoterapie, ako aj individuálnych a skupinových psychoedukačných sedení. Psychotický obsah postupne vyprchal a jej spôsoby a správanie sa ustálili. Z oddelenia odišla s diagnózou akútnej polymorfnej psychotickej poruchy a bola odoslaná do ďalšej starostlivosti.

Jej druhé prijatie na oddelenie bolo dobrovoľné a nastalo dva mesiace po prepustení z dôvodu začínajúcej psychotickej dekompenzácie. Týždeň pred prijatím bola veľmi unavená, prázdnejšia ako zvyčajne a bez cieľa. Hlásila aj anamnestický komentár, hlasy podobné monológom, ktoré podľa nej neboli pri hospitalizácii prítomné. Na oddelení strávila šesť týždňov, pokračovala v liečbe risperidónom a kvetiapínom, ktorá sa začala skôr, pričom dávky oboch antipsychotík sa zvýšili. Jej psychotické symptómy postupne vymizli, no jej afektívne symptómy boli skôr „jednofarebné“. Bola prepustená s diagnózou schizofrénie.

Pravidelne absolvovala ambulantné kontroly. Pozitívne symptómy ustúpili, vyskytovali sa zriedkavo a boli mierne. Ťažko znášala každodenné úlohy, nechcela byť v komunite a snažila sa vyhýbať aj rodinným stretnutiam. Voči svojej týždennej ambulantnej psychologickej starostlivosti bola ambivalentná. Mala pocit, že stratila svoje bývalé ja, svoje emócie a city a tiež nebola schopná myslieť ako predtým. Mala problémy s dokončením niektorých úloh, ktoré boli kedysi jednoduchšie. Svoju situáciu charakterizovala tak, že so zriedkavými hlasmi sa mala dobre, ale ťažko znášala, že sa jej „stratili“ emócie. Na tieto problémy sa počas kontrol často poukazovalo.

Liečba

Kvôli negatívnym symptómom, ktoré sa u nej prejavovali počas ambulantných návštev, prešla od januára 2019 na kariprazín, pričom dávka risperidónu sa postupne znižovala. Kvetiapín dostávala v rovnakej dávke ako predtým. Približne na začiatku liečby kariprazínom sa pacientka sťažovala na ťažkosti s prehĺtaním, preto sa liečba kariprazínom ukončila. Znova bola prijatá na psychiatrické oddelenie, aby sa vylúčilo a vyšetrilo organické pozadie ťažkostí s prehĺtaním. Všetky organické príčiny boli vylúčené a pri neurologickom vyšetrení sa nezistili žiadne známky orgánovej abnormality. Telesné prejavy sa pripisovali prítomnosti zvýšenej úzkosti.

Risperidón sa vysadil úplne a kvetiapín sa podával ako monoterapia. Keďže jej negatívne symptómy pretrvávali, znovu sa začala liečba kariprazínom a sledoval sa rozvoj porúch prehĺtania, pričom sa neobjavili žiadne ťažkosti. Počas liečby bola pacientka čoraz menej odpojená a stále viac sa znova zapájala, bola agilná, zaujímala sa a dokázala prežívať množstvo pocitov. Zlepšila sa jej funkčnosť, mohla robiť viac a starať sa o svoje deti. Z nemocnice bola prepustená v kompenzovanom psychickom stave s kombinovanou antipsychotickou liečbou (kariprazín, kvetiapín). Pacientka zaslala nasledovné zhrnutie liečby z hľadiska jej skúseností:

„Bola som veľmi chorá, ako matka dvoch malých detí ma choroba úplne zničila…po 3 a pol roku som dostala pomoc. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké. Čeliť realite, čeliť hroznej situácii, že som stratila takmer všetko a všetkých, ktorí boli pre mňa dôležití. Už je to 3 a pol roka, čo som začala užívať lieky. Môžem vám povedať, že moji lekári ma priviedli späť do života. Pre mňa je to zázrak…dostala som späť svoje deti, ale najlepšie zo všetkého je to, že moje deti dostali späť mňa. Opäť majú matku, ktorá im dáva všetko, čo má matka dávať…“.

Diskusia

Negatívne symptómy pacientky po prechode na kariprazín ustúpili a odvtedy môže viesť zmysluplný funkčný život: stará sa o deti, pravidelne chodí na psychiatrické kontrolné vyšetrenia a užíva lieky podľa predpisu. Za posledný rok nedošlo k žiadnej hospitalizácii.

KÓD. 300021/R54. Predložené organizácii AIFA, dátum: xx/xx/xxxx