schizofrenia rady pre blizkeho

Má váš blízky schizofréniu? Tieto rady vám pomôžu

Život so schizofréniou môže byť frustrujúci nielen pre pacienta, ale aj jeho okolie. Neistotu ale dokázateľne znižujú správne informácie, ktoré vám pomôžu porozumieť tomu, čo váš blízky prežíva.

Na začiatku je dôležité uvedomiť si tieto fakty o schizofrénii

Schizofrénia má veľmi individuálny priebeh a rovnako individuálny musí byť aj prístup k ľuďom, ktorým vstúpi do života. Hneď na začiatku je dobré uvedomiť si niekoľko dôležitých vecí, pretože schizofrénia je často spájaná s mnohými nepravdivými mýtmi a neodôvodnenými predsudkami.  

1. Schizofrénia vášho blízkeho nie je vaša chyba

Príčinu schizofrénie ani jej mechanizmus zatiaľ úplne nepoznáme. Spúšťačom môžu byť vplyvy prostredia, vždy ale ide o kombináciu viacerých faktorov vrátane genetickej predispozície.

Prečítajte si o schizofrénii z dostupných overených zdrojov alebo sa pýtajte lekárov, aby ste lepšie pochopili, čomu spoločne čelíte.    

2. Schizofrénia vášho blízkeho nie je jeho/jej chyba

Rovnako môžete hľadať vinníka u svojho blízkeho. Napriek tomu, že výskumy naznačujú možný vplyv konzumácie alkoholu či drog na vznik psychózy, človek si nedokáže privodiť schizofréniu len vlastnou vinou. Ako sme už spomenuli, ide o kombináciu príčin.  

3. Toto ochorenie sa dá liečiť

Dodržiavaním liečebného režimu je možné liečiť symptómy schizofrénie zabrániť rozvoju akútnych príznakov.  

Z dlhodobých pozorovaní stavu u ľudí so schizofréniou po 10 rokoch sú známe nasledovné štatistiky:  

 • asi polovica ľudí so schizofréniou sa zotaví z príznakov alebo je ich stav tak dobrý, že môžu žiť sami (bez opatrovateľa), založiť si rodinu, pracovať a viesť plnohodnotný život,  
 • asi štvrtine ľuďom so schizofréniou sa stav zlepší, ale naďalej potrebujú silnú podpornú sieť,  
 • asi 15 % pacientov potrebuje intenzívnu starostlivosť vrátane opakovaných hospitalizácií.  

4. Jeho/jej presvedčenie a halucinácie sa mu/jej javia ako veľmi reálne 

Ľudí so schizofréniou doslova klame ich vlastná duša. Vy viete rozlíšiť, čo je a čo nie je založené na skutočnosti. Oni svoje pozitívne príznaky pociťujú ako veľmi reálne a preto sa často podľa nich správajú alebo reagujú. To je aj častým dôvodom, prečo nerozumejú, z akého dôvodu by mali navštevovať psychiatra alebo užívať lieky.  

Ako pomôcť blízkemu so schizofréniou?

Ako sme už spomenuli, prejavy aj priebeh schizofrénie sú veľmi individuálne. V každom prípade je ale nevyhnutné začať s adekvátnou liečbou čo najskôr po diagnostike ochorenia (v ideálnom prípade ešte pred spustením akútnej psychotickej fázy).  

Nemenej dôležité bude nastaviť liečebný režim a dodržiavať ho. Vášmu blízkemu pomôže, ak sa stanete súčasťou jeho terapeutického tímu spolu s lekárom a budete spolu navštevovať aj psychologické či rodinné terapie.

Okrem toho je dôležité držať sa nasledujúcich bodov.

Všímajte si príznaky

Pred relapsom (akútnou fázou ochorenia) môže mať váš blízky niektoré z príznakov, ako:

 • zníženie chuti do jedla,
 • úzkosť a stres,
 • poruchy spánku,
 • náznaky podozrievavosti alebo strachu,
 • obavy z pohnútok iných ľudí,
 • opakované tiché zvuky alebo hlasy,
 • rozprávanie sa samého so sebou, 
 • problémy so sústredením.

Ako prvé je dôležité uistiť sa, či váš blízky a užíva svoje lieky. S lekárom sa skúste vopred porozprávať o tom, v akých prípadoch a koho kontaktovať v prípade zhoršenia stavu.  

Adherencia k liečbe

Adherencia je terapeutická spolupráca medzi lekárom a pacientom. U pacientov so schizofréniou sa pozoruje dodržiavanie liečebného plánu iba na 50 %. Bez adekvátnej liečby ale hrozí zhoršovanie a chronifikácia príznakov, zhoršenie odpovede na liečbu, narúšanie vzťahov, strata sociálneho zázemia a tiež zvýšenie rizika pokusu o samovraždu.  

Keďže neexistuje liek na úplné vyliečenie schizofrénie, je možné, že potrvá dlhší čas, kým sa podarí vytvoriť čo najvhodnejší individuálny liečebný plán pre vášho blízkeho. Takýto plán zahŕňa komplexnú liečbu vrátane psychofarmakologickej, psychoedukačnej, psychoterapeutickej a psychorehabilitačnej liečby.

 • Všetko dôležité o liečebnom pláne schizofrénie nájdete v sekcii o liečbe.

Pomôžte však vášmu blízkemu užívať všetky predpísané lieky pravidelne. Ak máte otázky ohľadom liečby alebo jej možných vedľajších účinkoch, porozprávajte sa s lekárom. Odborníka na liečbu schizofrénie môžete nájsť na konci tejto stránky.  

Váš blízky so schizofréniou by nikdy nemal vysadiť lieky bez konzultácie s lekárom.

Bezpečnosť

Napriek tomu, že ľudia so schizofréniou veľmi často v spoločnosti vnímaní ako nebezpeční a agresívni, podľa pozorovaní majú sami oveľa vyššie riziko toho, že sa stanú obeťami násilia, napadnutia či krádeže, než že sa stanú páchateľmi trestného činu.  

V tejto súvislosti je ale nebezpečné užívanie alkoholu a drog, ktoré môžu spôsobovať rizikové správanie.

Uistite sa, že je váš blízky v bezpečí a zároveň, že sú v bezpečí aj ľudia, ktorí sú závislí na jeho starostlivosti (napríklad deti).

Zmena životného štýlu

Približne 47 % ľudí so schizofréniou má problémy s drogami alebo alkoholom. Najčastejšou je závislosť na nikotíne.

Pomôžte svojmu blízkemu so zmenou životného štýlu a odstránením návykových látok z jeho aj vášho spoločného života. Hovorte o nich a problémoch, ktoré predstavujú pre vášho blízkeho, aj s okolím.  

V našej spoločnosti je konzumácia alkoholu stále až nadmieru tolerovaná a je bežnou súčasťou osláv a rodinných stretnutí. Váš blízky potrebuje chápavé a bezpečné sociálne prostredie. 

Náladu pozitívne ovplyvňuje aj zdravá strava (s nižším obsahom tukov, cukrov a soli a vyšším obsahom vláknin, minerálov a vitamínov) a pohyb. Podieľajte sa na zmenách spoločne a zároveň citlivo k potrebám človeka so schizofréniou. Všetkým zmenám by mal porozumieť, čo veľmi napomáha vzájomnej dôvere.  

Ak bude cítiť, že sa len podriaďuje príkazom, môže to narúšať jeho ochotu liečiť sa.  

Stres

Stres a náročné životné situácie môžu veľmi výrazne narúšať liečbu a spustiť akútnu epizódu u vášho blízkeho. Spúšťačmi sú často udalosti ako rozvody, rozchody, úmrtie blízkeho človeka, zneužívanie, strata zamestnania. Veľmi náročné situácie môžu tiež spôsobiť zhoršenie ochorenia.

Poraďte sa s lekárom, ako vážne životné situácie komunikovať s vaším blízkym.  

Vyhľadajte všetku špecializovanú starostlivosť

Okrem terapií, ktoré vám odporučil lekár, môžete požiadať o pomoc aj rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú pomocou ľuďom s duševnými poruchami 

Môžu vám poradiť, ako odhaliť a podporovať silné stránky svojho blízkeho, jeho talent, pomôcť mu v zamestnaní, nastavovať splniteľné ciele a mnoho iného.  

Zároveň sa môžu stať podporou aj pre vás v pochopení a zvládaní príznakov schizofrénie vášho blízkeho.  

Aj vy ste dôležití

Popri dlhom zozname vecí, ktoré je dobré urobiť pre svojho blízkeho, existuje aj veľa vecí, ktoré by ste mali urobiť sami pre seba.  

Nová situácia je náročná pre celé okolie človeka so schizofréniou. Schizofrénia môže spôsobiť práceneschopnosť, niekedy prechodne, niekedy celoživotne (čiastočnú či úplnú invaliditu). Pravdepodobne sa tak najvyššia záťaž objaví na čas na vašich pleciach. 

Príbuzní poskytujú častokrát celý komplex starostlivosti a podpory – priamu (pri každodenných úlohách), emocionálnu, sociálnu aj finančnú. Táto zaneprázdnenosť starostlivosťou o iného a zanedbávanie vlastných potrieb môžu u blízkych ľudí so schizofréniou spôsobiť duševné problémy, depresiu či vyhorenie.  

Aj vy potrebujete starostlivosť o svoje zdravie

Aby ste ochránili svoje duševné zdravie a boli schopní naďalej viesť kvalitný život, pokúste sa zapojiť do života niektoré z nasledujúcich odporúčaní.

 • Nájdite si svoju opornú sieť ľudí, ktorí sú ochotní vypočuť si, čo prežívate, a podporiť vás.
 • Stanovujte si dosiahnuteľmné ciele. Ak budú vaše ciele prehnané, ich nesplnenie môže priniesť frustráciu.
 • Požiadajte o pomoc. Delegujte úlohy na ostatných členov rodiny a okolie. Môžu vám pomôcť pri nákupe, cestovaní alebo trávení voľného času. O pomoc môžete požiadať aj profesionálnych opatrovateľov či organizácie.  
 • Nájdite si čas pre seba. Na svoje koníčky, stretnutie s priateľmi alebo čokoľvek, čo vám urobí radosť. Starostlivosť o seba nie je „luxus”, ale nevyhnutnosť. 
 • Prijmite svoje pocity. Je v poriadku, ak sa cítite nahnevaní, frustrovaní alebo bezradní. Nejde o vaše zlyhanie, pretože starostlivosť o blízkeho so schizofréniou je veľmi náročná.  
 • Porozprávajte sa aj s inými rodinnými príslušníkmi ľudí so schizofréniou. Môžete si vymeniť cenné skúsenosti a navzájom sa podporovať. 

Syndróm vyhorenia opatrovateľa

U členov rodiny, v ktorej sa objaví náročná diagnóza, sa často objavuje únava, smútok, strach, hnev a úzkosť. Je to normálna reakcia na stresovú záťaž. Nebezpečné ale je, ak tieto pocity trvajú dlho alebo prerastajú do závažných problémov, ktoré môžu vyústiť až k vyhoreniu. 

Je nevyhnutné vyhľadať lekára, ak cítite príznaky ako:

 • strata záujmu o aktivity, ktoré vás predtým tešili,
 • pocit podráždenia, beznádeje a bezmocnosti,
 • zmeny chuti do jedla alebo zmena hmotnosti,
 • zmeny v spánkovom režime,
 • častejšie infekčné ochorenia,
 • myšlienky o ublížení sebe alebo blízkemu,
 • emocionálne alebo fyzické vyčerpanie.

Vyhorenie ani depresia nie sú znakom slabosti. Ide o rovnaký mýtus, akými sú tie o schizofrénii samotnej, a je potrebné ich adekvátne riešiť.

Vaše zdravie je rovnako dôležité ako zdravie vášho blízkeho. 

Diagnostikovali vám alebo vášmu blízkemu schizofréniu?

Vyplňte náš krátky dotazník a podeľte sa s nami o najväčšie výzvy a bariéry, ktoré vnímate v súvislosti s diagnózou?

Prejsť na dotazník