ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Akútna psychotická fáza

Akútna psychotická fáza nasleduje po prodromálnej fáze. Pre okolie je najviac badateľná a najviac ovplyvňuje život človeka. Okrem negatívnych príznakov sú prítomné aj príznaky pozitívne (bludy, halucinácie). Niekedy táto fáza prichádza náhle bez prodromálnych príznakov. V tejto fáze je dôležité a nevyhnutné nastaviť správnu psychofarmakoterapiu (lieky). Akútna fáza sa môže počas ochorenia opakovať, vtedy hovoríme o relapse ochorenia.
Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov