NOVINKA: Úprimná kniha pre rodiny ľudí žijúcich so schizofréniou.

Publikoval, upravil a spravuje:

Názov spoločnosti:Gedeon Richter Slovakia, s. r. o.
Sídlo spoločnosti:Karadžičova 10, Bratislava 821 08
Poštová adresa:Karadžičova 10, Bratislava 821 08
Registrované na súde:Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67846/B
IČO:45 869 146
DIČ:202 311 79 43
Telefón:+421 2 50205801
E-mail:richtergedeon@richterg.sk

Poskytovateľ hostingu:

Názov spoločnosti:Amarone Ltd.
Sídlo spoločnosti:1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112. fszt. 1-13., Maďarsko
Pobočky:4026 Debrecen, Csemete u. 20., Maďarsko

4032 Debrecen, Füredi út 18. 1. em. 2., Maďarsko
Telefón:+36 1 422-1634
Fax:+36 1 422-1633
E-mail:info@amarone.hu