Schizofrénia (poistenie, dôchodok, ŤZP)

Praktické informácie pre ľudí so schizofréniou: Poistenie, dôchodok, ŤZP

Pracovať na plný úväzok popri schizofrénii nie je väčšinou možné a ľudia sa môžu ocitnúť v nepriaznivej finančnej situácii. O to viac, pokiaľ neplatia povinné zdravotné poistenie, vzniká dlh a zaniká nárok (napríklad) na preplatenie liekov. Na nasledujúcich riadkoch sme preto spísali všetky praktické informácie o tom, ako je to s poistením, invalidným dôchodkom či ŤZP preukazom.

Zdravotné poistenie

Na Slovensku máme verejné zdravotné poistenie, čo znamená, že každý človek má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Netreba však zabúdať aj na povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne.

Musím platiť odvody do zdravotnej poisťovne?

Ak ste zamestnaný, nemusíte platiť odvody. Platí ich totiž váš zamestnávateľ a výšku odvodov do zdravotnej poisťovne máte uvedenú na výplatnej páske.

Ak si nie ste istí, či ich váš zamestnávateľ platí, mali by ste si to overiť telefonicky alebo osobne v zdravotnej poisťovni.

Pokiaľ ste nezamestnaný alebo podnikáte, odvody do zdravotnej poisťovne si musíte platiť sami. Výnimkou sú tzv. poistenci štátu, za ktorých platí tieto odvody štát.

Poistencom štátu sa stávate, ak ste napríklad:

 • študent,
 • poberateľ invalidného dôchodku,
 • invalidné osoby bez nároku na invalidný dôchodok,
 • evidovaný uchádzač o zamestnanie,
 • poberateľ dávky v hmotnej núdzi,
 • osoba poberajúca nemocenské, materské alebo ošetrovné,
 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské, ale práceneschopnosť stále trvá.

Kompletný zoznam poistencov štátu nájdete na tejto stránke:

https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/poistenec-statu/

Ak neviete, či za vás platí odvody do zdravotnej poisťovne štát alebo vy, zavolajte alebo navštívte pobočku vašej zdravotnej poisťovne a opýtajte sa. 

Čo ak neplatím odvody do zdravotnej poisťovne?

Ak neplatíte odvody a neplatí ich za vás ani štát (nie ste poistencom štátu), vzniká vám dlh na poistnom. Dlh na poistnom znamená riziko, že nebudete mať preplatenú liečbu vrátanie liekov potrebných na boj s vaším ochorením.

To, či dlžíte zdravotnej poisťovni, si môžete pozrieť na ich stránkach:

Ak ste sa našli medzi dlžníkmi, kontaktujte zdravotnú poisťovňu a uveďte, že chcete vyrovnať dlh. V prípade, že dlh nemôžete splatiť ihneď, poisťovne poskytujú aj splátkový kalendár. Určite využite túto možnosť, pretože plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť dostávate hneď, ako sa s poisťovňou dohodnete na splátkach.

Či už dlh vznikol vašou vinou alebo nie, dôležité je komunikovať so zdravotnou poisťovňou a dodať jej podklady, ktoré si vypýta.

Zároveň si v poisťovni môžete zistiť, či by ste sa nemohli stať poistencom štátu, čo znamená, že by za vás odvody platil štát.

Mám nárok na invalidný dôchodok?

Ak kvôli schizofrénii nemôžete pracovať, môžete požiadať o poberanie invalidného dôchodku. Pre podanie žiadosti musíte navštíviť pobočku sociálnej poisťovne.

Zoznam pobočiek nájdete tu: https://www.socpoist.sk/pobocky

Nárok na invalidný dôchodok máte vtedy, ak váš zdravotný stav spôsobuje pokles schopnosti pracovať aspoň o 40 % v porovnaní so zdravou osobou a máte odpracovaný dostatočný počet rokov.

Schopnosť pracovať posudzuje posudkový lekár na základe vašich lekárskych správ.

Potrebný počet odpracovaných rokov sa určuje podľa veku nasledovne:

 • Do 20 rokov: menej ako 1 rok,
 • 20 – 24 rokov: najmenej 1 rok,
 • 24 – 28 rokov: najmenej 2 roky,
 • 28 – 34 rokov: najmenej 5 rokov,
 • 34 – 40 rokov: najmenej 8 rokov,
 • 40 – 45 rokov: najmenej 10 rokov,
 • nad 45 rokov: najmenej 15 rokov.

Detaily k nároku na invalidný dôchodok a ostatné informácie nájdete tu: https://www.socpoist.sk/kto-som/dochodca/ziadatel-o-dochodok/ako-poziadat-o-invalidny-dochodok

Nezabudnite, že ak sa popri poberaní invalidného dôchodku rozhodnete pracovať, invalidný dôchodok vám bude vyplácaný aj naďalej.

Ako si vybaviť ŤZP preukaz?

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutým (ŤZP) je možné získať aj s diagnózou schizofrénie.

 • Ak si myslíte, že vám ochorenie spôsobuje ťažké zdravotné postihnutie, v prvom rade je nutné navštíviť vášho lekára a vyžiadať si potvrdenie o diagnóze a jej vplyve na život.
 • Po vydaní lekárskeho potvrdenia treba navštíviť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého bydliska, kde si podáte žiadosť o preukaz ŤZP. Okrem lekárskeho potvrdenia si nezabudnite vziať aj dve farebné fotografie vašej tváre s rozmerom 3×4 cm.
 • Žiadosť posúdi posudkový lekár, ktorý môže aj nemusí nariadiť lekársku prehliadku. Ak tento lekár určí mieru funkčnej poruchy aspoň 50 %, máte nárok na vydanie preukazu ŤZP.
Ako držiteľ preukazu ŤZP máte nárok na množstvo príspevkov, výhod a zliav. Napríklad si môžete požiadať o kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vo forme finančných príspevkov.

Viac informácii o finančných príspevkoch pre ŤZP nájdete tu: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/

Zoznam výhod a zliav pre osoby s preukazom ŤZP nájdete v tomto článku:
https://www.peniaze.sk/davky/3925-preukaz-ztp-a-na-co-vsetko-ma-narok-tazko-zdravotne-postihnuta-osoba

Potrebujete pomoc s vybavovaním?

Pokiaľ máte problém sa v tomto všetkom zorientovať, nevzdávajte to. Požiadajte o pomoc svojho blízkeho, svojho lekára, prípadne sociálnych pracovníkov. 

Pacienti so schizofréniou sa môžu obrátiť na aj agentúru Aptet emailom na aptet@aptet.sk alebo telefonicky na čísla 0915 773 229 alebo 0903 228 133.

agentúra aptet

I keď vás môže odradiť byrokracia, nevzdávajte to. Pokrytím odvodov do zdravotnej poisťovne máte istotu, že vaša liečba bude finančne zvládnuteľná a vďaka invalidnému dôchodku a finančným príspevkom pre osoby s ŤZP preukazom si môžete mesačne prilepšiť aj o stovky eur.

ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov