schizofrenia osobny zivot

Schizofrénia a osobný život

Na predchádzajúcich podstránkach ste si mohli prečítať viac o schizofrénii ako o ochorení (príznaky, diagnostika, liečba). Teraz sa pozrime na to, ako toto duševné ochorenie zasahuje do osobného života a každodenného fungovania.

Každý človek so schizofréniou prežíva svoje ochorenie inak. Síce sa prejavy a závažnosť príznakov môžu líšiť, jedno je isté – ochorenie do určitej miery ovplyvní osobný život človeka so schizofréniou a taktiež aj život jeho blízkych.

Či už sa ochorenie týka vás, alebo čítate tieto riadky ako blízka osoba, v každom prípade vám pomôžu lepšie porozumieť ochoreniu.

Náročné fungovanie

Ľudia so schizofréniou môžu mať problém s vyjadrením svojich emócií a s fungovaním v každodenných situáciách.1 Veľmi pravdepodobne majú obmedzenú mimiku, reč aj gestikuláciu.2

Úzkosť vyvolaná halucináciami a bludmi môže byť veľmi znepokojujúca a s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvní komunikáciu s ostatnými.2 Taktiež sa často objavujú pocity hanby alebo viny, ktoré môžu narúšať vzťahy dokonca aj s najbližšími priateľmi a rodinou.

Ak niekto z vašich blízkych trpí schizofréniou, nezabúdajte, že je dôležité rozprávať sa. Skúste pokojným spôsobom reagovať na jeho obavy a rozprávať sa o normálnych denných činnostiach.

Sociálne vyčlenenie

Schizofrénia môže byť pre okolie mätúca a frustrujúca, a ľudia majú preto tendenciu vyhýbať sa človeku s ochorením. To ale znamená, že mnoho ľudí so schizofréniou je sociálne vyčlenených.

Vidieť niekoho blízkeho, ako sa trápi so schizofréniou, môže byť znepokojujúce a niekedy môžete pociťovať hnev, krízu a silné emócie. Pozor ale na to, ako ich vyjadrujete.4 Ľudia so schizofréniou sú totiž obzvlášť citliví a vnímajú spoločenské narážky. Keď príliš silno vyjadrujete svoje emócie, môže to viesť k novej psychotickej kríze alebo k pobytu v nemocnici.

Kontakty s ostatnými ľuďmi sú však určite na mieste. Jeden pacient so schizofréniou vysvetľoval, že kontakt s ostatnými ľuďmi je potrebné zaradiť do rutinných činností, aj keby to malo znamenať len vyjsť z domu a zájsť do kaviarne.6

Nedostatok motivácie

Negatívne symptómy vedú k tomu, že mnoho ľudí so schizofréniou stratí záujem o osobné ciele, prácu alebo školu. Dôvod je ten, že človek so schizofréniou sa ťažko sústredí na úlohy, chýba mu energia a motivácia.1 Môže byť pre neho náročné plniť svoju úlohu v zamestnaní a možno prestane byť schopný pracovať úplne – všetko to závisí od závažnosti príznakov. Kvôli ťažkostiam s dokončovaním úloh sa ľudia so schizofréniou cítia byť tiež menejcenní a majú pocit zlyhania.

Je preto veľmi dôležité zamerať sa na pozitívne veci. Skúste si nastaviť malé reálne ciele a nájsť si zamestnanie a činnosti, ktoré viete zvládať a prinášajú uspokojenie.

Jeden pacient so schizofréniou opisoval, že mu vyhovuje práca na voľnej nohe. Termíny zákaziek mu pomáhajú udržiavať si sústredenie, no keď sa necíti dobre, zákazku môže odmietnuť.6

Zistite si toho čo najviac o ochorení

Ak váš blízky alebo vy sám/sama trpíte schizofréniou, je dôležité vedieť o nej čo najviac. Čítajte ai informácie zo spoľahlivých zdrojov a odlišujte mýty od právd. Zistite si tiež informácie o prejavoch a príznakoch schizofrénie, na ktoré je potrebné dávať pozor, a tiež to, aké máte možnosti liečby. Okrem samotnej liečby je však dôležité dbať aj na zdravý životný štýl, ktorý vám pomôže lepšie zvládať záťaž ochorenia.

Alebo čítate tieto riadky ako blízka osoba? Viac si o radách pre blízkych prečítate na tejto podstránke.

  1. NHS, Symptoms, 2016. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/symptoms/ [Accessed Jul 2019]
  2. NIMH, Schizophrenia, 2016. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml [Accessed Jul 2019]
  3. Mind, Schizophrenia, my brother and me, 2017. https://www.mind.org.uk/information-support/your-stories/schizophrenia-what-i-wish-someone-had-told-me/#.XULLm-hKhzo [Accessed Aug 2019]
  4. Amaresha A, Venkatasubramanian G. Indian J Psychol Med. 2012;34(1):12–20
  5. Mantovani LM, Ferretjans R, Marçal IM et al. Trends Psychiatry Psychother. 2016;38(2):97-9
  6. Mind, Schizophrenia: What I wish someone had told me, 2017. https://www.mind.org.uk/information-support/your-stories/schizophrenia-what-i-wish-someone-had-told-me/#.XULLm-hKhzo [Accessed Aug 2019]
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov