schizofrenia a tehotenstvo

Ako zvládnuť schizofréniu a tehotenstvo

Ženy so schizofréniou môžu mať normálne tehotenstvo a zdravé dieťa. Dôležité je spolupracovať s lekármi a pokračovať v terapeutických sedeniach. Ak plánujete tehotenstvo, ste už tehotná alebo sa to týka vašej blízkej so schizofréniou, nasledujúce riadky pre vás budú užitočné.

Na úvod je dôležité spomenúť, že aj keď máte schizofréniu, môžete mať normálne tehotenstvo a porodiť zdravé dieťa. Keď sa budete o seba starať, budete maž dosť síl postarať sa aj o svoje dieťa.

Prvá vec, ktorú by ste však mali urobiť, je porozprávať sa so svojimi lekármi, aby ste dostávali správnu liečbu a starostlivosť a zároveň aby ste chránili svoje zdravie a zdravie svojho dieťatka. Lekár vám môže poskytnúť rady, čo je vo vašej situácii najlepšie. Vďaka tomu sa budete cítiť pripravená a mať situáciu (aj schizofréniu) pod kontrolou.

Nižšie sa pozrieme na konkrétne situácie, ktoré môžu nastať. Zároveň odpovieme na najčastejšie otázky a poradíme vám, ako postupovať.

1. Mám schizofréniu a chcem mať dieťa

Môže sa schizofrénia preniesť na moje dieťa?

Aj keď má schizofrénia tendenciu vyskytovať sa u príbuzných, nie je podľa doterajších poznatkov daná jediným génom.Je pravdepodobnejšie, že vplyv na riziko rozvoja schizofrénie majú rôzne kombinácie génov.

Rovnako významnú rolu ako genetické faktory hrajú pri rozvoji schizofrénie faktory vonkajšieho prostredia a stresujúce životné skúsenosti.2

Môže nejaké antipsychotikum ovplyvniť moje šance na otehotnenie?

Ak v súčasnosti zvládate svoje príznaky pomocou liekov, mali by ste sa porozprávať so svojím lekárom o rizikách liečby a rizikách neliečenia schizofrénie. Pokračujúce užívanie predpísaných liekov môže znamenať riziko pre vaše nenarodené dieťa, ale keď nebudete lieky užívať, môžete sa cítiť zle vy.3

Niektoré antipsychotiká môžu zvyšovať hladinu hormónu prolaktínu v krvi.4 A aj keď prolaktín pomáha pripraviť telo na tehotenstvo, príliš veľa prolaktínu môže mať vplyv na vašu šancu otehotnieť a váš lekár sa môže rozhodnúť vám liečbu zmeniť.5

Pri zvýšenej hladine prolaktínu môže dochádzať k poruchám menštruácie, čo môže ovplyvniť vaše libido a plodnosť.4 Je preto dôležité porozprávať sa s lekárom o tom, aké lieky sú pre vás najvhodnejšie.

Ako môžu pomôcť terapeutické sedenia?

Vo všeobecnosti platí, že vždy je dobré mať niekoho, s kým sa môžete porozprávať. Podporná sieť (rodina, priatelia a ľudia s podobnými problémami) vám môže pomôcť zvládnuť stres počas tehotenstva a po pôrode aj napriek vašej schizofrénii. Terapeutické sedenia ponúkajú profesionálnejšie podmienky, kde môžete hovoriť s niekým, kto je vyškolený na to, ako vám pomôcť schizofréniu zvládnuť.

Okrem liekov môžete vyskúšať pychoterapiu, predovšetkým kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT), psychoterapiu prijatia a odovzdania (ACT) a arteterapiu.

Môžu vám pomôcť zmeniť spôsob myslenia a správania a príznaky schizofrénie môžu byť vďaka tomu zvládnuteľnejšie. Táto liečba môže pomôcť aj pri popôrodnej depresii, čo je vzácne, ale závažné duševné ochorenie, ktoré môže postihnúť ženu krátko po narodení dieťaťa.6

2. Mám schizofréniu a som už tehotná

Aké riziká môže mať pre moje zdravie užívanie antipsychotík, keď som tehotná?

Antipsychotiká môžu mať vedľajšie účinky na vaše zdravie, ale ak ste tehotná, môže byť riziko určitých komplikácií o trochu väčšie.

Veľká kanadská štúdia preukázala, že tehotné ženy so schizofréniou majú v porovnaní so ženami bez diagnostikovaného duševného ochorenia mierne vyššie riziko:7

 • preeklampsie,
 • hlbokej žilovej trombózy,
 • predčasného pôrodu,
 • nízkej alebo vysokej pôrodnej hmotnosti plodu vzhľadom na jeho vek,
 • tehotenskej cukrovky,
 • chronicky zvýšeného krvného tlaku.
Aj keď to znamená, že ženy v štúdii museli zostať v nemocnici častejšie, než je to pravidlom. Lekári teraz vedia viac o možných rizikách. Preto je možné vytvoriť vhodné postupy riešenia rizík pre ženy so schizofréniou, ktoré chcú otehotnieť alebo už sú tehotné.

Pri hodnotení pomeru prínosu a rizika antipsychotík váš lekár zrejme (okrem iného) zváži:

 • Rizikové faktory pre tehotenskú cukrovku a nadmerný nárast telesnej hmotnosti.
 • Dostupné údaje o bezpečnosti týchto liekov v tehotenstve a v popôrodnom období.
 • Riziko relapsu (návratu príznakov) bez užívania liekov.8
Je dôležité, aby ste dodržiavali pokyny svojho lekára a chápali význam zvládnutia príznakov počas tehotenstva.9, 10 Ak vediete so svojím lekárom otvorenú a úprimnú diskusiu o možných rizikách tehotenstva a zmenách liečby, máte vyššiu šancu, že vaše tehotenstvo prebehne v poriadku a bude dobre sledované.

Aké riziká môže mať pre moje nenarodené dieťa užívanie antipsychotík počas tehotenstva?

Užívanie antipsychotík počas tehotenstva pravdepodobne nebude mať pre vaše nenarodené dieťa žiadne závažné vedľajšie účinky (napr. vrodené chyby), ale môže súvisieť s predčasným pôrodom, nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo novorodeneckými abstinenčnými príznakmi (z dôvodu pôsobenia liekov, ktorému bolo vystavené v maternici).

Väčšina dôkazov sa ale týka staršej generácie antipsychotík, nie novších („atypických“) antipsychotík.Ak máte obavy o zdravie svojho nenarodeného dieťaťa kvôli užívaniu liekov, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.

Lekár posúdi, či potrebujete na obdobie tehotenstva zmeniť lieky.

A čo antipsychotiká po pôrode?

Väčšina antipsychotík môže prechádzať do materského mlieka, ale len vo veľmi malom množstve (< 3 %).1 Aj keď boli opísané prípady ospalosti a letargie po pôrode, väčšina prác nezistila u novorodencov žiadne nežiaduce udalosti.2

Ak chcete vedieť, či máte užívať lieky aj po pôrode, porozprávajte sa so svojím lekárom, ktorý vám poradí podľa vašej aktuálnej situácie.

Čo ďalšie môžem robiť počas tehotenstva na podporu svojho telesného a duševného zdravia?

Je mnoho vecí, ktoré môžete robiť, aby ste podporili zdravie svojho dieťaťa počas tehotenstva:

 • Jedzte zdravo a venujte sa fyzickej aktivite.
 • Denne užívajte výživové doplnky s kyselinou listovou.1
 • Obmedzte konzumáciu alkoholu. Ak je to možné, prestaňte ho piť úplne.
 • Prestaňte fajčiť.
 • Praktizujte techniky, ktoré znižujú stres, napr. svalovú relaxáciu, meditáciu.
 • Dodržiavajte správny režim spánku.

Rady pre rodinných príslušníkov

Ak máte vo svojej blízkosti ženu so schizofréniou, ktorá plánuje alebo už je tehotná, najlepšia vec, ako ju podporiť, je dodržiavať nasledujúce tri kroky.

Počúvajte

Obrovským prínosom pre vašu priateľku alebo príbuznú so schizofréniou počas tehotenstva a po pôrode môže byť to, že s ňou budete. Podporte ju, nech vyjadrí svoje pocity a ponúknite jej pomoc v každodennom živote.

Plánujte dopredu

Pripravte sa na náročné situácie, ktoré môžu nastať počas tehotenstva a po pôrode, a povzbuďte ju k otvorenej diskusii o niektorých rozhodnutiach dopredu. Čerstvé matky so schizofréniou často potrebujú v období po pôrode veľkú podporu. Takúto ženu je potrebné dôkladne sledovať, či sa u nej znovu objavia príznaky psychózy, prípadne či nezanedbáva dieťa, čo by ich oboch mohlo ohroziť.5

Myslite na seba

Starať sa o človeka so schizofréniou môže byť stresujúce a veľké životné udalosti, ako je tehotenstvo, môžu stres stupňovať. Preto je dôležité, aby ste sa starali aj sami o seba a venovali čas svojmu vlastnému zdraviu a pohode.

 1. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/causes/
 2. Brown AS. The environment and susceptibility to schizophrenia. Prog Neurobiol. 2011;93(1):23-58
 3. https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/mental-health-problems-pregnant/
 4. Bargiota, et al., The Effects of Antipsychotics on Prolactin Levels and Women’s Menstruation Schizophr Res Treatment. 2013; 2013: 502697. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3886401/
 5. Robinson, Treatment of schizophrenia in pregnancy and postpartum. The Canadian journal of clinical pharmacology 19(3):e380-6 · October 2012 https://www.researchgate.net/publication/232279872_Treatment_of_schizophrenia_in_pregnancy_and_postpartum
 6. https://www.nhs.uk/conditions/post-partum-psychosis/
 7. Vigod et al., Maternal and newborn outcomes among women with schizophrenia: a retrospective population-based cohort study, BJOG. 2014 Apr;121(5):566-74. https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1471-0528.12567
 8. Using antipsychotics in pregnancy – NHS Evidence https://arms.evidence.nhs.uk/resources/hub/1047945/attachment
 9. Teodorescu et al., Dilemma of treating schizophrenia during pregnancy: A case series and a review of literature. BMC Psychiatry. 2017 Aug 29;17(1):311. Review. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-017-1475-z
 10. Levinson. Review: women with schizophrenia have poorer pregnancy outcomes than other women, but it is unclear whether antipsychotic medications affect their infants. Evidence-Based Mental Health 2003;6:89. https://ebmh.bmj.com/content/6/3/89
 11. https://www.nhs.uk/common-health-questions/pregnancy/why-do-i-need-folic-acid-in-pregnancy/
 12. Gentile S. Infant safety with antipsychotic therapy in breast-feeding: a systematic review. J Clin Psychiatry 2000; 69:666-673
 13. Einarson A. Antipsychotic medication(safety/risk) during pregnancy and breastfeeding. Curr Women’s Health Rev. 2010:6:34-38.

Diagnostikovali vám alebo vášmu blízkemu schizofréniu?

Vyplňte náš krátky dotazník a podeľte sa s nami o najväčšie výzvy a bariéry, ktoré vnímate v súvislosti s diagnózou?

Prejsť na dotazník