schizofrenia myty

Mýty a skutočnosti o schizofrénii

Možno už máte o schizofrénii nejaké predsudky. Dokážete ale odlíšiť mýty od pravdy? Poďme sa spoločne pozrieť na časté mýty o schizofrénii a povieme si, ako je to naozaj.

1. MÝTUS: Schizofrénia je vzácne ochorenie

SKUTOČNOSŤ: Schizofrénia postihne v priebehu života približne 1 zo 100 ľudí a vôbec sa nepovažuje za vzácne ochorenie.1 Zvyčajne začína u mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov,2 ale môže postihnúť každého – je možné, že niekoho so schizofréniou stretnete, len o tom nebudete vedieť.

Viac o schizofrénii

2. MÝTUS: Schizofrénia je vrodená

SKUTOČNOSŤ: Mnoho štúdií sa zaoberalo genetickými príčinami schizofrénie a vedci sa vo všeobecnosti zhodujú, že gény predstavujú len časť odpovede. Je napríklad pravda, že štúdie s dvojčatami preukázali, že niektoré gény zvyšujú riziko rozvoja schizofrénie.Identické dvojčatá majú v tele úplne rovnaké gény a štúdie preukázali, že ak má jedno z identických dvojčiat schizofréniu, druhé dvojča má 50 % pravdepodobnosť, že sa u neho tiež rozvinie schizofrénia.1

Je však mnoho ľudí so schizofréniou, u ktorých v rodine sa toto ochorenie nevyskytuje, a naopak.2 Na druhej strane štúdie preukázali, že biologické faktory, ako je napr. vek otca či faktory vonkajšieho prostredia (stresujúce životné zážitky), môžu zohrávať pri rozvoji schizofrénie rovnako veľkú rolu ako gény.3

Viac o príčinách schizofrénie

3. MÝTUS: Ľudia so schizofréniou majú rovnaké príznaky

SKUTOČNOSŤ: Schizofrénia je komplexné ochorenie s mnohými rôznymi príznakmi. Každý človek so schizofréniou má jedinečné skúsenosti a inú kombináciu symptómov.4

Priebeh schizofrénie sa tiež môže meniť v čase, takže to, čo človek so schizofréniou prežíva v danom okamihu, sa môže úplne líšiť od skúseností iného človeka, ktorý už má schizofréniu dlhšie.

Nie všetci ľudia so schizofréniou majú rovnaké príznaky, takže ak si myslíte, že máte, alebo ak poznáte niekoho, kto má kombináciu príznakov, ktoré by mohli súvisieť so schizofréniou, vyhľadajte pomoc odborníka.

Viac o príznakoch schizofrénie

4. MÝTUS: Schizofrénia je to isté ako „rozštiepená osobnosť“

SKUTOČNOSŤ: Doslovný preklad gréckeho slova schizofrénia je „rozštiepenie mysle“. Toto slovo však pôvodne neslúžilo na označenie ochorenia, bez ohľadu na to, čo naznačujú filmy a popkultúra.

V skutočnosti opisovalo jeden príznak tohto ochorenia – halucinácie, pri ktorých môžu ľudia so schizofréniou zažívať „odštiepenie“ od reality. Ľudia s „rozštiepením osobnosti“ majú úplne inú diagnózu – nazýva sa disociatívna porucha identity a často sa zamieňa so schizofréniou.

Viac o priebehu schizofrénie

5. MÝTUS: Ľudia so schizofréniou majú bežne halucinácie, ako je to vo filmoch

SKUTOČNOSŤ: Filmy vždy ukazujú šialené správanie, ktoré je, samozrejme, dramatickejšie a púta pozornosť. Je to ale stereotypné ponímanie. Halucinácie radíme k pozitívnym príznakom schizofrénie, ale ľudia so schizofréniou mávajú aj negatívne symptómy, ktoré sa prejavujú ako strata niektorých každodenných funkcií.

Negatívne symptómy sú oveľa všednejšie a určite menej dramatické ako stereotypy, ktoré nám predkladajú niektoré média. Podľa jednej štúdie má takmer 70 % filmových postáv so schizofréniou – zo 41 filmov natočených v rokoch 1990 až 2010 – bizarné bludy.6

Je to nesprávna interpretácia rozloženia príznakov a stereotyp, ktorý šíri mylné informácie a podnecuje negatívne postoje k schizofrénii. Poznajte pravý stav vecí, aby ste sa vyhli nástrahám.

Viac o príznakoch schizofrénie

6. MÝTUS: Ľudia so schizofréniou môžu byť nebezpeční a je potrebné, aby boli v ústave

SKUTOČNOSŤ: Je pravda, že niektorí ľudia so schizofréniou niekedy vykazujú násilné správanie, ale toto násilné správanie je častejšie u osôb, ktoré zneužívajú návykové látky.7

Násilné správanie a ďalšie príznaky schizofrénie sa dajú zvyčajne dobre zvládať správnou liečbou a podpornými pacientskymi organizáciami. To znamená, že obvykle nie je nutné ľudí so schizofréniou nechávať v ústavnom zariadení a že sa môžu často a bez problémov zapojiť do spoločnosti.

Viac o schizofrénii a závislostiach

7. MÝTUS: Lieky na schizofréniu veľmi nefungujú

SKUTOČNOSŤ: Väčšina ľudí so schizofréniou užíva antipsychotiká, ktoré pomáhajú potláčať príznaky, a takisto podstupuje psychologickú liečbu alebo terapeutické sedenia.8

Táto kombinácia je účinnejšia, ako keď sa jednotlivé možnosti liečby používajú samostatne, ale rovnako dôležitá je nepretržitá liečba.8 Aj keď sa schizofrénia považuje za chronické duševné ochorenie s veľmi rôznorodými príznakmi, adekvátna liečebná podpora a starostlivosť môžu väčšine ľudí so schizofréniou pomôcť žiť dlhý, stabilný a napĺňajúci život.

Viac o liečbe schizofrénie

  1. Royal College of Psychiatrists, Schizophrenia, 2019. https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/problems-disorders/schizophrenia [Accessed July 2019]
  2. National Institute of Mental Health, Schizophrenia, 2019. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml [Accessed July 2019]
  3. Brown AS. The environment and susceptibility to schizophrenia. Prog Neurobiol. 2011;93(1):23-58.
  4. Mind, Schizophrenia, 2017. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/schizophrenia/#.XTgrjOhKhhE [Accessed July 2019]
  5. Canadian Mental Health Association, What’s the difference between dissociative identity disorder (multiple personality disorder) and schizophrenia? 2015. https://www.heretohelp.bc.ca/q-and-a/whats-the-difference-between-dissociative-identity-disorder-and-schizophrenia [Accessed July 2019]
  6. Owen PR. Portrayals of schizophrenia by entertainment media: a content analysis of contemporary movies. Psychiatr Serv. 2012;63(7):655-9
  7. Walsh E, Buchanan A, Fahy T. Violence and schizophrenia: examining the evidence. Br J Psychiatry. 2002;180:490-5
  8. NICE, Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management, Clinical Guidance CG178, 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178/chapter/1-Recommendations#first-episode-psychosis-2 [Accessed July 2019]

Diagnostikovali vám alebo vášmu blízkemu schizofréniu?

Vyplňte náš krátky dotazník a podeľte sa s nami o najväčšie výzvy a bariéry, ktoré vnímate v súvislosti s diagnózou?

Prejsť na dotazník