ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Terapia

Terapia je spôsob resp. postup liečby, ktorého cieľom je zlepšenie zdravotného stavu. Dodržiavanie terapeutického plánu je kľúčové pre očakávané výsledky.

Terapia je širší pojem, ktorý zahŕňa mnohé aktivity, napríklad od podávania liekov po psychoterapiu (rozhovory).

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov