ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Psychorehabilitačná liečba

Psychorehabilitáciu si môžeme predstaviť ako zotavenie v psychickej oblasti. Pri schizofrénii je zameraná hlavne na opätovné začlenenie človeka do spoločnosti a obnovenie sociálnych zručností.

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov