ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Psychoterapia

Psychoterapeutická liečba (alebo psychoterapia) zahŕňa viacero prístupov, ktorých cieľom je pomôcť človeku identifikovať problém, odhaliť skryté vzorce, zmeniť problematické myslenie a správanie a zlepšiť prežívanie.

Psychoterapia môže byť jediným prístupom v rámci riešenia psychických problémov, alebo sa môže kombinovať so psychofarmakoterapiou (lieky). Prebieha individuálne alebo skupinovo.

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov