ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Psychotická epizóda (kríza)

Psychotická epizóda sa prejavuje prítomnosťou halucinácií, nepokojom, sťaženou komunikáciou s človekom a neadekvátnymi odpoveďami a správaním, ktoré môže byť nebezpečné pre človeka samotného alebo pre jeho okolie.

Takáto epizóda môže vzniknúť náhle bez akýchkoľvek náznakov. Na druhej strane jej môžu predchádzať rôzne symptómy. Pri diferenciálnej diagnostike pripadá do úvahy schizofrénia, schizoafektívna porucha alebo bipolárna afektívna porucha.

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov