ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Negatívne príznaky schizofrénie

Medzi negatívne príznaky schizofrénie patrí oslabená vôľová schopnosť, apatia, neschopnosť tešiť sa, emočná oploštenosť, nízka motivácia, sociálna izolácia, patologická nerozhodnosť a znížená komunikácia. Hoci sa tieto prejavy môžu zdať menej nápadné, ťažšie sa liečebne ovplyvňujú.

Názov negatívne označuje fakt, že pacientovi niečo „chýba“ a má znížené prejavy emócií a vyjadrovania. Ide o opak pozitívnych príznakov, pri ktorých naopak vníma čosi „navyše“ (počuje alebo vidí niečo, čo neexistuje).

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov