ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Multimodálna liečba

Multimodálna liečba má za úlohu zabezpečiť čo najväčší prínos v liečbe pacienta. Pozostáva z viacerých krokov/prístupov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, pôsobia v rovnakom čase a zlepšujú výsledky liečby.

Ako príklad môžeme uviesť liečbu pacienta so schizofréniou, v ktorej sa súčasne využíva farmakoterapia (lieky) a rôzne druhy psychoterapií.

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov