ilustrácia hodin

Slovník pojmov

KBT (kognitívno-behaviorálna terapia)

KBT je jedným z najviac využívaných psychoterapeutických smerov v dnešnej dobe. Uplatňuje sa pri riešení mnohých psychických problémov, ako je úzkostná porucha, depresia, bipolárna afektívna porucha, poruchy osobnosti a mnohé iné.

Základné princípy tejto terapie vychádzajú z predpokladu, že psychické problémy môžu byť spôsobené nesprávnym premýšľaním, zlými návykmi a zlými vzorcami správania. Počas terapie sa pacient učí zvládať situácie iným, efektívnejším spôsobom a tým sa zlepšuje kvalita života.

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov