ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Duševná porucha

Pojmom duševná porucha alebo choroba sa označuje psychická porucha. Ako z názvu vyplýva, ide o ochorenie, pri ktorom je zmenená psychika človeka. Je prítomná zmena vo vnímaní, prežívaní, nálade či správaní oproti zdravej populácii.

Každý z nás občas cíti v živote zakolísanie, no nie všetky takéto obdobia patria pod diagnózu. Duševná choroba vážne a dlhodobo ovplyvňuje spôsob a fungovanie človeka.

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov