ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Bludy

Bludy patria k poruche myslenia. Ide o chorobné, nevyvrátiteľné presvedčenie pacienta o nejakej skutočnosti. Pacient koná v súlade s týmto presvedčením, pretože sa mu zdá reálne a verí mu.

Prvá epizóda psychózy schizofrénie sa prejavuje práve bludmi, halucináciami, poruchami správania a úzkosťou.

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov