ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Arteterapia

Arteterapia znamená v preklade liečba umením. Pokladáme ju za terapeutický nástroj, ktorý pomáha ľuďom vo vyjadrovaní, interpretácii a riešení svojich myšlienok a emócií.

Arteterapia vychádza z predpokladu, že výtvarné dielo odzrkadľuje časť psychiky človeka a pri spolupráci s terapeutom sa vieme dostať až ku koreňu problému. Narozdiel od obyčajného kreslenia osamote je arteterapia vedená skúseným terapeutom, ktorý vie, ako má terapiu smerovať. Keďže pacienti so schizofréniou majú problém vyjadrovať svoje emócie, arteterapia môže byť pre nich účinným nástrojom.

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov