ilustrácia hodin

Slovník pojmov

Anamnéza

Anamnéza znamená v doslovnom preklade rozpomínanie sa. Ide o súbor všetkých zdravotných údajov o pacientovi od narodenia až po súčasnosť. Lekár pri odoberaní anamnézy počas vyšetrenia prechádza jednotlivými bodmi: osobné údaje pacienta, terajšie ochorenie, osobná anamnéza, rodinná anamnézy, lieky, abúzy, alergie, sociálna anamnéza, epidemiologická anamnéza, gynekologická anamnéza a na záver vitálne funkcie.

Späť na slovník
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov